Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

Vabilo – Sklic Volilne skupščine pogodbenega partnerstva

Upravni odbor LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v slovenskih goricah, sklicuje Volilno skupščino pogodbenega partnerstva LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek 28.01.2016 ob 17.30 uri v dvorani KGZS Zavod Ptuj, na Ormoški cesti 28, 2250 Ptuj.

Lokalna akcijska skupina Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah

Ptuj, 20.01.2016

VABILO

Upravni odbor LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v slovenskih goricah, sklicuje Volilno skupščino pogodbenega partnerstva LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek 28.01.2016 ob 17.30 uri v dvorani KGZS Zavod Ptuj, na Ormoški cesti 28, 2250 Ptuj.

Dnevni red:

 1. Uvodni pozdrav, in izvolitev tričlanske verifikacijske komisije za štetje glasov, dva člana predsedstva zbora, zapisnikarja, dva overovitelja zapisnika;
 2. Ugotovitev sklepčnosti;
 3. Potrditev dnevnega reda;
 4. Predstavitev SLR 2014-2020;
 5. Predstavitev ter potrditev pravil LAS;
 6. Predstavitev kandidatov za organe LAS;
 7. Volitve v organe LAS-a ( UO in NO);
 8. Volitve predsednika LAS;
 9. Izbor in potrditev vodilnega partnerja;
 10. Pobude in predlogi;
 11. Objava rezultatov volitev;
 12. Razno;

Prosimo, vas za zanesljivo udeležbo. V primeru da se skupščine ne morete udeležiti, vas lahko zastopa pooblaščenec s pooblastilom.

V primeru da skupščina ne bo sklepčna v rednem času, bo veljavno sklepala in odločala v skladu z 8.6. Členom partnerske pogodbe.

Kontaktna oseba: Mojca Metličar mojca.metlicar@kgz-ptuj.si, ali po GSM: 051 300 419.

 

Vljudno vabljeni!

Predsednik društva Bogastvo podeželja:

dr. Vladimir Korošec

Scroll to Top