Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

LAS aktivna POV-SOD

PREDSTAVITEV

Celotni naziv projekta: LAS aktivna v povezovanju in sodelovanju območja

Podukrep: 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (neposredna potrditev)

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Izbrani ukrep SLR LAS Bogastvo podeželja: U4: Spodbujanje povezovanja in sodelovanje deležnikov na podeželju in urbanih območjih na kulturnem, ekonomskem in socialnem področju. Krepitev javno-zasebnega partnerstva ter različnih oblik mreženja na območju LAS.

Projektni partnerji:

 • LAS Bogastvo podeželja (nosilec)
 • Občina Dornava
 • Občina Hajdina
 • Občina Juršinci
 • Občina Kidričevo
 • Občina Markovci
 • Občina Trnovska vas
 • Mestna občina Ptuj
 • Siesa inženiring d.o.o.
 • Vital gostinstvo in trgovina d.o.o.

Trajanje operacije: Od julija 2022 do julija 2023.

 

Finančne vrednosti

Za LAS Bogastvo podeželja
Višina celotnih stroškov operacije z DDV: 34.103,90 EUR
Višina upravičenih stroškov: 27.954,02 EUR
Višina sofinanciranja po pogodbi: 22.363,22 EUR

Za celotno projektno partnerstvo
Višina celotnih stroškov operacije z DDV: 243.127,50 EUR
Višina upravičenih stroškov: 200.818,66 EUR
Višina sofinanciranja po pogodbi: 160.654,93 EUR

 

 

OPIS OPERACIJE

Na območju LAS se je prepoznala potreba po povezovanju lokalnih deležnikov iz vseh osmih občin. Tako je nosilec operacije LAS Bogastvo podeželja, projektni partnerji pa so Občina Dornava, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Trnovska vas, MO Ptuj, Siesa inženiring d.o.o. (park prostoživečih živali) in Vital d.o.o.

Operacija predvideva manjše naložbe po lokalnih skupnostih za potrebe razvoja turistične ponudbe, varovanja okolja in narave, za krepitev medgeneracijskega druženja, skrb za vitalno preživljanje prostega časa, ter razvoj osebnih kompetenc bodisi na delovnem mestu ali pri iskanju zaposlitve. Devet projektnih partnerjev bo izvedlo manjše naložbe v opremo, nekateri izmed njih tudi dogodke vezane na nove naložbe.

V projektne aktivnosti bodo vključeni prebivalci z vseh osmih občin LAS-a. V okviru projekta se bodo lahko brezplačno vključili v različne delavnice ter udeležili dogodkov izvedenih v okviru projekta. Delavnice bodo omogočile razvoj osebnih kompetenc ter pridobivanje dodatnih veščin za povečanje zaposlitvenih možnosti. Izobraževanje za lokalne turistične vodnike, delavnica za razvoj turističnih produktov, delavnici namenjeni vključevanju kulturne in naravne dediščine v turistično ponudbo ter manjše naložbe v opremo bodo pripomogle k razvoju novih turističnih produktov oz. bodo prispevale k dodani vrednosti že obstoječih. Nabavljena igrala, urbana oprema, ureditev fitnesa (motorična igrala za otroke) na prostem bodo prispevale k izboljšanju medgeneracijskega povezovanja, aktivni vključitvi v prostočasne aktivnosti, izboljšanju zdravstvene slike lokalnega prebivalstva, k boljšemu mreženju, povezovanju in sodelovanju le-teh. Ureditev polnilnic za e-kolesa in e-avtomobile bodo prispevale k ohranjanju narave in varovanju okolja ter dodatno spodbudile k nabavi in uporabi takšnih prevoznih sredstev. Ureditev parka prostoživečih živali bo prispevala k varovanju in ohranjanju ogroženih vrst ptic ter pripomogla k ozaveščanju prebivalstva o pomenu skrbi za živali. Nabava premičnih šotorov bo omogočila razvoj kulinaričnega turizma, saj bodo omogočile izvedbo raznovrstnih delavnic in dogodkov na celotnem območju LAS-a.

 

Cilji operacije:

 • Aktivirati, motivirati in spodbuditi lokalno prebivalstvo k razvoju podjetniških idej s pomočjo izvedbe izobraževanj za dvig osebnih in poklicnih kompetenc;
 • Prispevati k zmanjšanju števila brezposelnih oseb, s tem ko se jih nauči novih veščin potrebnih za iskanje zaposlitvenih možnosti;
 • Povezati lokalne deležnike za pripravo in razvoj novih idej na območju;
 • Izboljšati aktivnost mreženja med različnimi deležniki;
 • Prenesti znanja in izkušnje med generacijami (medgeneracijsko povezovanje);
 • Spodbuditi posamezne lokalne deležnike in območje k dvigu dodatne vrednosti na območju;
 • Spodbuditi gospodarski razvoj (izboljšanje turistične ponudbe območja);
 • Prispevati k varovanju in ohranjanju narave ter okolja (e-mobilnost, polnilnice, park prostoživečih živali);
 • Ozavestiti prebivalstvo o pomenu aktivnega preživljanja prostega časa, aktivnem staranju in o medgeneracijskem povezovanju.

 

 

AKTIVNOSTI PARTNERJEV

LAS BOGASTVO PODEŽELJA

V okviru projekta bo izvedel sledeča izobraževanja:

 • Tečaj tujih jezikov 4x
 • Delavnico javnega nastopanja
 • Delavnico namenjeno osebnostnemu razvoju 2x
 • Izobraževanje za lokalne turistične vodnike
 • Delavnico za razvoj turističnih produktov
 • Delavnico namenjeno vključevanju kulturne in naravne dediščine v turistično ponudbo 2x
 • Motivacijsko delavnico za aktiviranje potencialov lokalnega okolja 8x
 • Team building

 

OBČINA DORNAVA
V okviru projekta bo nabavila in postavila: polnilnico za e-kolesa 1x, pametno klop 1x, polnilnico za e-avtomobile 1x.

 

OBČINA HAJDINA
V okviru projekta bo nabavila in postavila: igrala 7x, pametno klop 1x.

 

OBČINA JURŠINCI
V okviru projekta bo nabavila in postavila: polnilnico za e-kolesa 1x, pametno klop 1x, polnilnico za e-avtomobile 1x.
Po postavitvi polnilnic se bo organiziral tudi dogodek.

 

OBČINA KIDRIČEVO
V okviru projekta bo nabavila in postavila: večnamensko igralo 3x, igralo na vzmeti 3x, napihljiva igrala 3x.

 

OBČINA MARKOVCI
V okviru projekta bo uredila: fitnes na prostem (različne vrste motoričnih igral za otroke).

 

OBČINA TRNOVSKA VAS
V okviru projekta bo nabavila in postavila: mize 10x, klopi 20x, stole 20x, ležalnike 10x, mizice 20x.
Na Simoničevi domačiji bo tudi obnovila skladiščno jamo in studenec.

 

MESTNA OBČINA PTUJ
V okviru projekta bo nabavila in postavila: betonsko mizo za namizni tenis 2x, betonsko mizo za šah 1x, rusko kegljišče, klopi za počitek, drevesa za senco, ograjo in tablo.
Izvedla bo tudi otvoritveni dogodek.

 

SIESA INŽENIRING d.o.o. (Park prostoživečih živali)
V okviru projekta bo nabavil in uredil: zaščitno ograjo, opremo za prenos v živo (spremljanje dogajanja v parku prostoživečih živali preko spleta).
Izvedel bo 6 vodenih praktičnih delavnic skupaj z ogledom parka ter dogodek namenjen predstavitvi parka prostoživečih živali za širšo javnost.

 

VITAL GOSTINSTVO IN TRGOVINA d.o.o.:
V okviru projekta bo nabavil: premična šotora 2x.
Izvedel bo tudi dve kulinarični delavnici.

REZULTATI PROJEKTA

V okviru operacije so bile izvedene manjše naložbe po lokalnih skupnostih za potrebe razvoja turistične ponudbe, varovanja okolja in narave, za krepitev medgeneracijskega druženja, skrb za vitalno preživljanje prostega časa.

Projektni partner: Občina Dornava

Lokacija ureditve – naselje Dornava

Projektni partner: Občina Hajdina

Lokacija ureditve – naselje Zgornja Hajdina

Projektni partner: Občina Juršinci

Lokacija ureditve – naselje Juršinci

Projektni partner: Občina Kidričevo

Lokacija ureditve – naselje Kidričevo, Lovrenc na Dr. p. in Cirkovce

Projektni partner: Občina Markovci

Lokacija ureditve – naselje Markovci

Projektni partner: Občina Trnovska vas

Lokacija ureditve – naselje Trnovska vas

Projektni partner: Mestna občina Ptuj

Lokacija ureditve – naselje Grajena

Projektni partner: Siesa inženiring d.o.o.

Lokacija ureditve – naselje Vintarovci

Projektni partner: Vital d.o.o.

Scroll to Top