Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

Ko zadišijo zeli

Nabiranje in pridelava zelišč imata v Sloveniji že dolgoletno tradicijo. Obe dejavnosti sta se v preteklosti razvijali in ohranjali predvsem v samostanih, predvsem na področju zdravilstva. Za tem se je razvilo tudi nabiranje zelišč, sušenje le-teh in zbiranje posušenih zelišč v odkupnih centrih za potrebe živilske in farmacevtske industrije. Ravno za namene organiziranega odkupa se je razvila tudi pridelava zelišč. Zaradi spremembe tehnologije pridobivanja učinkovin in globalizacije trgovine, sta organiziran odkup in pridelava usahnila. Vendar pa se v zadnjem desetletju pridelovanje zelišč ponovno povečuje.

Partnerstvo projekta:

Ko zadišijo zeli… je skupen projekt petih slovenskih LAS-ov in dvema tujima LAS-i iz Bolgarije. Partnerstvo je raznoliko, saj je sestavljeno tako iz javnega, zasebnega kot tudi ekonomskega sektorja.

Sestava partnerstva:

  Slovenski LASI:

• LAS »Od Pohorja do Bohorja«
• LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
• LAS Obsotelje in Kozjansko
• LAS Raznolikost podeželja
• LAS Bogastvo podeželja

  Tuja LAS partnerja:

• LAG Chirpan Bolgarija
• LAS Samokov Bolgarija

 

  Glavni skupni cilji:

• Krepitev ekonomskih zmožnosti ekoloških kmetij.

• Posodobitev in ureditev javne infrastrukture z namenom promocije
  zeliščarstva

• Vključevanje ekoloških zelišč in divjih zelišč v kulinarično ponudbo območja

• Krepitev kompetenc in znanja na območju izvajanja operacije

• Prenos dobrih praks in njihova implementacija na območju posameznih LAS-ov

• Spodbujanje ekološke pridelave in predelave na območju posameznih LAS

 

Ključni rezultati:

 • Uspešno izvedena in zaključena operacija »Ko zadišijo zeli…«;

 • V aktivnosti vključeni ekološki pridelovalci in predelovalci, osebe iz ranljivih skupin;

 • vzpostavljena mreža ponudnikov s področja zeliščarstva med vsemi sodelujočimi LAS-i;

 • izvedeni promocijski dogodki/festivali z vključevanjem ponudnikov s področja zeliščarstva in strokovnih vsebin;

 • izdelan skupni katalog;

 • razviti in izdelani novi zeliščni produkti/izdelki/storitve;

 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS.

 

Finančni okvir projekta:

 Skupna vrednost projekta na območju LAS Bogastvo podeželja:

• Celotna vrednost: 123.649,16 EUR

• višina nepovratnih sredstev Znaša: 99.634,31 EUR

 

 Prevzem dokumenta:

 Opis projekta ko zadišijo zeli: Word

Scroll to Top