Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

ESRR

IZVAJANJE PROJEKTOV

Vse dokumente (vabila, liste prisotnosti, potni nalogi, računi, dobavnice, naročilnice ipd.), ki nastanejo tekom izvajanja projekta skrbno shranite na enem mestu. Ne pozabite tudi na ustrezno označevanje sofinanciranja z logotipi in plakati, tablami kjer je to potrebno.

V primeru nabave opreme (npr. stroji, pohištvo ipd.), materialov večje vrednosti (opeka, gramoz, les ipd.), izgradnje infrastrukture, izvedbe delavnic itd. poskrbite za ustrezno dokumentiranje tega s fotografijami. Kjer je to smiselno se naj naredijo fotografije pred in po investiciji (npr. ureditev poti, prostora ipd.).

Stroški vezani na izvedbo projekta se morajo voditi na ločenem stroškovnem mestu.

Podatke glede tega katere kazalnike morate dosegati, višino odobrenega sofinanciranega zneska, rok za končanje projekta in oddajo zahtevka za izplačilo najdete v pogodbi o sofinanciranju operacije, ki ste jo prejeli s strani MGRT. Prav tako upoštevajte vse zapisano v vaši vlogi projekta, da bodo izvedene vse projektne aktivnosti v celoti (nabavljena vsa oprema, izvedene vse delavnice in dogodki ipd.).

V času trajanja projekta je možno vložiti dvakrat spremembo operacije, pri čemer mora biti ta tudi ustrezno utemeljena.

Navodila in dokumenti

Obrazci

 

 

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Na plakat, gradivo, zloženko, spletno stran, izdan časopis, promocijski material in podobno uporabite logotip sklada za sofinanciranje ter kjer je smiselno navedite »Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru programa CLLD.«

Hkrati se uporabi tudi logotip LAS Bogastvo podeželja.

V primeru drugih oblik kot so radijske oddaje, video prispevki, oglasi se naj ob koncu le tega doda govorjeno besedilo »Vsebina radijske oddaje / branega sporočila je predmet aktivnosti operacije #naziv operacije# in jo/ga delno sofinancirata Evropska unija v okviru programa CLLD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.«

Nosilec operacije kot morebitni projektni partnerji morajo, v kolikor imajo aktivno poslovno stran, imeti na njej objavljen opis projekta skupaj z označbo logotipa sklada z aktivno povezavo nanj.

Navodila in dokumenti

Podlage in logotipi

Postavitev logotipov in navedba sofinanciranja

Upravičenci lahko zraven logotipa sklada, ki je obvezen in logotipa LAS-a dodajo tudi svoje logotipe in logotip projekta. Velja obvezno pravilo, da je logotip od ESRR sklada po velikosti zmeraj največji ali vsaj enak ostalim logotipom! Izjema je edino logotip projekta, ki je izjemoma lahko večji.

 

 

PRIPRAVA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO

Zahtevek za izplačilo se odda do roka, ki je naveden v pogodbi o sofinanciranju operacije. V kolikor so vse projektne aktivnosti izvedene in plačani vsi stroški, lahko zahtevek oddate še pred tem datumom. Zahtevek za izplačilo vlaga in oddaja LAS Bogastvo podeželja. Kot upravičenec in nosilec operacije ste nam dolžni posredovati celotno projektno dokumentacijo, ki je pomembna za uspešno in pravočasno oddajo zahtevka. Enako velja za vaše morebitne projektne partnerje. Praviloma nosilec operacije zbira dokumentacijo za celotno projektno partnerstvo, ki jo ta nato posreduje LAS Bogastvo podeželja.

Zahtevek se oddaja v celoti v elektronski obliki, zato nam lahko projektno dokumentacijo pošljete v elektronski obliki (skeni) na naš e-mail. V kolikor so datoteke preobsežne lahko uporabite spletne aplikacije kot je npr. wetransfer. Originalov ne potrebujemo. V primeru izdelanih publikacij (brošure, knjige, zborniki ipd.) vas prosimo, da nam nekaj izvodov v fizični obliki dostavite osebno ali po pošti na naš naslov.

V kolikor je dokumentacija predložena na LAS Bogastvo podeželja pozno (manj kot teden dni), ne moremo zagotoviti ustreznega pregleda poslane dokumentacije in odgovarjati za uspešnost oddanega zahtevka.

Navodila in dokumenti

Obrazci

 

 

PO KONČANJU PROJEKTA IN IZPLAČILU ZAHTEVKA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) po pregledu in potrditvi zahtevka nakaže nosilcu operacije sofinanciran znesek za celotno projektno partnerstvo. Nosilec operacije je nato dolžan v roku 72 ur prenakazati sorazmerni del prejetega sofinanciranega zneska svojim projektnim partnerjem (v skladu z oddanim zahtevkom, ne vloge!). Po izvedenem prenakazilu nosilec pošlje na e-mail naslov LAS Bogastvo podeželja sken bančnega potrdila o izvedenem nakazilu.

V roku 1 meseca po izplačilu zadnjega zahtevka se izpolni, podpiše in ožigosa Končno poročilo, ki ga praviloma pripravi LAS Bogastvo podeželja in ga pošlje na MGRT.

Nato je potrebno naslednjih 5 let na MGRT enkrat letno poslati Letno poročilo. Tudi tega načeloma pripravi LAS Bogastvo podeželja.

Po koncu preteka obdobja spremljanja operacije, ki je navedeno v pogodbi o sofinanciranju operacije, se na MGRT pošlje še zadnje poročilo,  Poročilo ob zaključku spremljanja operacije.

Obrazci

Scroll to Top