Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Razgiban svet

PREDSTAVITEV

Celotni naziv projekta:  LASova razgibana svetovalnica

Podukrep: 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (neposredna potrditev)

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Izbrani ukrep SLR LAS Bogastvo podeželja: U4: Spodbujanje povezovanja in sodelovanje deležnikov na podeželju in urbanih območjih na kulturnem, ekonomskem in socialnem področju. Krepitev javno-zasebnega partnerstva ter različnih oblik mreženja na območju LAS.

Projektni partnerji:

 • LAS Bogastvo podeželja (nosilec)
 • Zavod Nazaj na konja

Trajanje operacije: Od marca 2021 do septembra 2022.

Finančne vrednosti
Za LAS Bogastvo podeželja
Višina celotnih stroškov operacije z DDV: 48.927,20 EUR
Višina upravičenih stroškov: 44.197,70 EUR
Višina sofinanciranja po pogodbi: 35.358,16 EUR

Za celotno projektno partnerstvo
Višina celotnih stroškov operacije z DDV: 108.855,20 EUR
Višina upravičenih stroškov: 104.125,70 EUR
Višina sofinanciranja po pogodbi: 83.300,56 EUR

 

OPIS OPERACIJE

Namen in naše temeljno vodilo pri pripravi vsebin tega projekta je, da prebivalcem iz lokalnega podeželskega okolja ponudimo kakovostne programe, ki bodo ciljnim skupinam pomagali najti rešitve za izzive na področju ohranjanja duševnega zdravja skozi medgeneracijsko povezovanje in strategije za spodbujanje aktivnega staranja ter ob tem spodbujali prostovoljstvo, vključevanje žensk, brezposelnih in drugih ranljivih skupin posameznikov. Drug namen projekta je lokalnemu prebivalstvu pomagati pri zaposlovanju, pri iskanju novih podjetniških idej ter odkrivanju in ustvarjanju novih delovnih mest, ki na tem območju še ne obstajajo ali pa primanjkujejo.


Operacija je razdeljena na dve tematski področji, ki sta medsebojno povezani. Eno področje je namenjeno opolnomočenju lokalnega prebivalstva, krepitvi lastnih potencialov ter soočanju s težjimi izzivi in dilemami v specifičnih življenjskih situacijah, v katerih se ljudje znajdejo (A. SOCIALNO-ČUSTVENO PODROČJE). Drugo področje pa se nanaša na področje zaposlovanja, podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest. Lokalno prebivalstvo se bo spodbudilo k iskanju zaposlitve, razvoju podjetniških idej ter k ponovni reaktivaciji na kariernem področju. Prav tako se bo raziskalo možnosti razvoja socialno-varstvenih delovnih mest na območju LAS Bogastvo podeželja (oskrba starostnikov, varstvo otrok, čustveno-psihološka podpora posameznikom ipd.) Brezposelne osebe bi prepoznale potencial na tem področju ter razvile lastno podjetniško idejo in se kasneje tudi (samo)zaposlile. (B. PODROČJE PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLOVANJA)


Cilji operacije:
Uvesti na območje LAS Bogastvo podeželja nove storitve pri delu z ranljivimi skupinami – dva nova programa, ki bosta ponujala inovativni in sodobni pristop k reševanju vsakodnevnih težav in izzivov na področju ohranjanja duševnega zdravja skozi medgeneracijsko povezovanje in spodbujanje aktivnega staranja, ter ob tem spodbujala prostovoljstvo, vključevanje žensk, brezposelnih in drugih ranljivih skupin posameznikov.
Pripraviti smernice za razvoj socialno-varstvenih aktivnosti, programov in delovnih mest na območju LAS Bogastvo podeželja, na podlagi katerih se bodo lahko nove razvite storitve nadaljevale tudi po zaključku eksperimentalne izvedbe programov, s čimer bomo zagotavljali trajnostni vidik projekta in možnosti, da se v prihodnje ustvarjajo nova delovna mesta za pomoč ranljivim skupinam (družine z majhnimi otroki, pomoč in podpora za starejše, psihološka podpora itd.)

 

AKTIVNOSTI PARTNERJEV

LAS BOGASTVO PODEŽELJA:

 • Organizacija in izvedba delavnic:
  • Delavnica tujih jezikov (angleški in nemški jezik – oba osnovni in nadaljevalni tečaj; 4x)
  • Delavnica javnega nastopanja (1x)
  • Delavnica promocija po socialnih omrežjih (1x)
  • Delavnice Od ideje do prodaje (3x)
 • Nabava 2 tabličnih računalnikov
 • Oblikovanje in tisk 1.500 brošur za namene promocije
 • Nabava in potisk 500 kosov antistresnih žogic
 • Izvedba zaključnega dogodka

 

ZAVOD NAZAJ NA KONJA:

 • Zasnova in razvoj programov za zmanjšanje ranljivosti in izboljšanje kvalitete bivanja lokalnega prebivalstva:
  • LASova RAZGIBOVALNICA: inovativni program za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga, psihofizične kondicije ter posledic, ki se pojavljajo zaradi sodobnega življenjskega stila.
  • LASova SVETOVALNICA: svetovanje, izobraževalne vsebine in podporne skupine za posameznike in družine, ki se znajdejo pred težjimi izzivi in dilemami v specifičnih življenjskih situacijah in potrebujejo spodbudo za nove življenjske korake v pravi smeri.
 • 30 x izvedba vsebine LASova RAZGIBOVALNICA za družine
 • 5 x izvedba LASova RAZGIBOVALNICA za skupine posameznikov
 • 8 x izvedba različnih tematskih predavanj na temo “Izzivi v vsakdanjem življenju” v okviru vsebine LASova SVETOVALNICA
 • 90 x izvedba različnih tematskih podpornih skupin v okviru vsebine LASova SVETOVALNICA
 • 80 x izvedba individualnega svetovanja in podpore za posameznike v okviru vsebine LASova SVETOVALNICA
 • zasnova, priprava in izvedba 1 programa usposabljanja za prostovoljce v obsegu 16 ur
 • 10 izpeljanih promocijskih informativnih predstavitev obeh novih programov
 • Priprava vsebine za tiskani priročnik in digitalni priročnik ter vsebine za brošuro
 • Priprava 2 videjev s predstavitvijo izvedbe obeh novih programov (strošek snemanja je nosil nosilec operacije)

 

 

REZULTATI PROJEKTA

Izdelano gradivo v okviru projekta (digitalne pdf verzije):

Scroll to Top