Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Vodilni partner

Društvo “Bogastvo podeželja”, ki je z letom 2016 prevzelo funkcijo vodilnega partnerja je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja ukrepov za razvoj podeželja v okviru programa LEADER.

V obdobju 2007 – 2013 je bilo društvo pravna oblika območne lokalne akcijske skupine LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah.


Na območju LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah smo v obdobju 2007 – 2013 skupaj z občinami, društvi, strokovnimi ustanovami in gospodarskimi družbami uresničili več kot 60 razvojnih projektov, ki izboljšujejo prepoznavnost podeželja, kakovost življenja v podeželskih naseljih ter pogoje za razvoj kmetijstva in drugih dejavnosti. Iz naslova LEADER smo počrpali 818.035,75€ LEADER sredstev od 841.722,00€ razpoložljivih LEADER sredstev za območje LAS, kar nam odstotkovno kaže na preko 97% črpanje.


V obdobju 2014-2020 je prevzelo vlogo vodilnega partnerja za pogodbeno partnerstvo LAS Bogastvo podeželja. Med leti 2017 in 2018 zaposlilo 3 osebe. Trenutno zaposluje dve osebi.


V času delovanja je društvo menjalo predsednika, dr. Vladimir Korošec, ki je bil prvi predsednik je postal oziroma ostal predsednik LAS Bogastvo podeželja, za predsednika društva je bil pa izvoljen Peter Pribožič v letu 2017.


Društvo kot vodilni partner je v obdobju 2014-2020 izvedlo cca 60 projektov, pridobilo dodatna sredstva iz ukrepa 19.3 v višini malo manj kot pol milijona EUR. V tem obdobju je bilo za potrebe izvajanja SLR namenjenih 1.619.204,46 EUR, zadnji projekti obdobja so še v teku.


Uspešno sodeluje pri razvoju potencialov območja, predstavlja enega ključnih spodbujevalcev razvoja območja in podeželja. Z zagotavljanje pristopa od spodaj navzgor pa zasleduje potrebe in želje območja.


Društvo “Bogastvo podeželja” preko svojih zaposlenih sodeluje tudi na državni ravni, pri pripravi krovnih dokumentov za izvajanje Strategij lokalnega razvoja in pristopa CLLD /LEADER, saj s 15 letnimi izkušnjami na področju izvajanja LEADER/CLLD in SLR lahko pomembno prispeva k optimizaciji razvoja ukrepa.


Društvo “Bogastvo podeželja” bo tudi v obdobju 2023 do 2027 nosilec priprave SLR za območje.

 

Glavne naloge društva kot vodilnega partnerja so:

  • Spodbujanje razvoja območja,
  • Odkrivanje in razvijanje potencialov,
  • Tehnično in administrativno vodenje LAS,
  • Pomoč pri razvoju idej in pripravi projektov,
  • Ter dosledno sledenje 7 principom LEADER pristopa.
Scroll to Top