Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

ESRR

Programsko obdobje 2021 - 2027

IZVAJANJE PROJEKTOV

Besedilo v izdelavi.

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Besedilo še je v pripravi!

Vir sofinanciranja mora označiti upravičenec, ki so mu s kakršnim koli aktom (npr. pogodba o sofinanciranju) dodeljena sredstva iz ESRR sklada za izvajanje aktivnosti v okviru operacije.

Upravičenci do sredstev morajo navesti vir sofinanciranja z dnem izdaje odločitve o podpori ali podpisa pogodbe o sofinanciranju operacije ESRR.

Upravičenec mora z obveznimi elementi označevanja označiti vsa komunikacijska in informacijska gradiva, ki so sofinancirana iz sredstev EKP 2021–2027 (npr. brošure, knjižice, prospekti, bilteni, časopisi, predstavitve, razpisne dokumentacije, osnovne listine, ki so namenjene javnosti, gradiva za usposabljanja, svetovanja in konference ter ostale tiskovine). Obvezni elementi označevanja morajo biti na najmanj enem izjemno vidnem mestu, kot je npr. na naslovni strani tiskanega gradiva.

 

PRIPRAVA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO

Besedilo v izdelavi.

PO KONČANJU PROJEKTA IN IZPLAČILU ZAHTEVKA

Besedilo v izdelavi.

Scroll to Top