Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Vabilo – Izobraževalna delavnica na Ptuju za nastanitvene obrate

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

Zavezanci bodo morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v Register nastanitvenih obratov RNO v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018. V register bodo morali nastanitvene obrate vpisati praviloma prek spletne aplikacije na portalu AJPES ali osebno na katerikoli izpostavi AJPES.

Mestna občina Ptuj in Zavod za turizem Ptuj v sodelovanju z AJPES, SURS in Policijo organizirata izobraževalno delavnico oz. predstavitev na aktualno temo vpisa nastanitvenih obratov v Register nastanitvenih obratov (RNO) in uporabo aplikacije eTurizem za vse turistične ponudnike nastanitvenih kapacitet.

Delavnica bo v torek, 30. januarja 2018 ob 10. uri, v veliki sejni sobi Mestne občine Ptuj.

 

Scroll to Top