Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Strategija lokalnega razvoja LAS Bogastvo podeželja 2021-2027 – zaključek delavnic

Na območju osmih občin vključenih v LAS smo izvedli vseh 8 delavnic za pripravo nove Strategije lokalnega razvoja LAS Bogastvo podeželja za obdobje 2021-2027. 

Delavnice so potekale v Destrniku (23.3.2023), v Juršincih (30.3.2023), v Kidričevem (6.4.2023), v Markovcih (13.4.2023), v Grajeni (20.4.2023), v Hajdini (5.4.2023), v Dornavi (28.3.2023) in v Trnovski vasi (16.3.2023).

Skupaj se je delavnic udeležilo 50 oseb. Od tega so bili po sektorjih zastopani: 13 oseb iz javnega sektorja, 27 oseb iz zasebnega sektorja (NVO, fizične osebe) in 10 oseb iz gospodarskega sektorja. Na delavnici je bilo med ranljivimi skupinami vključenih 32 žensk, 8 mladih in 13 starejših.

Za vsako posamezno občino je bila izdelana SWOT analiza. Udeleženci delavnic so bili aktivno vključeni pri podajanju svojega vidika glede trenutnega stanja območja v posamezni občini. S strani lokalnih deležnikov je bilo podanih kar nekaj predlogov glede možnosti izboljšave ter nadgradnje že obstoječega stanja. 

Na delavnicah so bile opažene določene podobnosti oz. skupna nit pri vseh občinah. Ta je bila najbolj izpostavljena na področju NVO. Pri nekaterih občinah pa se je izpostavilo da imajo specifične posebnosti, ki jih je potrebno pri pripravi strategije upoštevati.

Scroll to Top