Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Sprememba strategije lokalnega razvoja

Za nabor projektnih idej za potrebe spremembe SLR LAS BOGASTVO PODEŽELJA v obdobju 2021-2023.

SPLOŠNE INFORMACIJE O NABORU PROJEKTNIH IDEJ

STRATEGIJA LOKANEGA RAZVOJA LAS BOGASTVO PODEŽELJA, ki temelji na 3 tematskih področjih ( v okviru ESRR), uresničuje razvojne prioritete območja LAS in izkorišča njegove razvojne potenciale. Nosilci projektnih idej bodo skozi pripravo le teh pomembno prispevali k usmeritvi SLR. Nosilci projektnih idej bodo s posredovanjem svojega predloga aktivno vplivali na razporeditev preostanka sredstev v SLR ob njeni spremembi in tako neposredno sodelovali pri oblikovanju območja in razvijanju potencialov območja LAS.

V okviru ESRR smo prejeli dodatnih 151.008,00 ki jih moramo razporediti po ukrepih in tematskih področjih. Ostalo je še dobrih 33.000,00 Eur sredstev, ki so ostala po zaključku operacij iz sklada ESRR, tako skupno razporejamo okvirno 184.495,95 EUR.

Prevzem dokumentov: IDEJNI PREDLOGI ZA SPREMEMBO SLR – OBRAZEC-2 (Word)

Scroll to Top