Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

Rezultati 1. Javnega poziva za nabor projektov LAS Bogastvo podeželja

Lokalna akcijska skupina (LAS) Bogastvo podeželja ob Dravi in v slovenskih goricah, ki v partnerstvo združuje javne in zasebne organizacije ter posameznike na območju osmih občin Spodnjega Podravja (Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas), je v januarju 2017 objavila prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS. Razpisanih je bilo 350.000,00 EUR sredstev namenjenih sofinanciranju projektov, od tega 179.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter 181.000,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Na poziv, ki je bil odprt do sredine februarja 2017, je prispelo 13 vlog. Te so šle v proceduro ocenjevanja in so bile potrjene na 5 redni seji UO LAS, izmed njih izbral 9 projektov v skupni vrednosti 292.000,00 EUR, ki izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev sofinanciranja, do dokončne potrditve pa je potrebno počakati še na potrditev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Močan presežek je bilna namenu A, medtem ko razpisana sredstva iz namena B niso bila počrpana v celoti.

V odobrenih projektih sodeluje več kot 30 različnih partnerjev iz javnega, nevladnega in privatnega sektorja, potrjeni projekti pa prinašajo inovativne ideje in nova partnerstva, ki bodo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest, varstvu okolja in ohranjanju naravne dediščine, vitalnosti podeželja ter razvoju novih storitev na podeželju.

Med njimi velja izpostaviti projekt Vitalno med generacijami, ki je primer dobre prakse medsektorskega povezovanja, v njem sodelujejo tako javni, kot zasebni in nevladni sektor, in skupaj tvorijo celosten program za medgeneracijsko povezovanje in ohranitev vitalnosti različnih generacij na območju občine Juršinci. Prav tako so 3 občine združile moči pri projektu z imenom REGENARATUR LAS, ki bo namenjen dvigu kvalitete življenja na podeželju. Z evropskimi sredstvi bodo v občini Destrnik vzpostavili Medgeneracijski center za prenos znanj. K sodelovanju v projektu Življenje v starem Rimu, so pristopili Društvo Poetovio LXIX, kot vodilni partner, ŠC Ptuj in Društvo žena in deklet občine Hajdina, namen tega projekta je obuditi stare obrti, lončarstvo, kovaštvo, tesarstvo….. Aktivnosti se bodo izvajale tudi na področju spodbujanja podjetništva v okviru projekta Od kmetije do podjetja izvajal različna podjetniška usposabljanja in izobraževanja. Projekt Prodaja kmetijskih pridelkov, vzpostavlja novo prodajno pot lokalnim proizvodom. Projekt S tradicijo v prihodnost, bo poskrbel za ohranitev tradicije in prenos le te na mlajše generacije, v okviru tega projekta se bo obnovila kuhinja v vaškem domu Grajena in obogatila zbirka starih vinogradniško vinarskih orodij vinogradniškem muzeju Stara preša na Mestnem vrhu. Na pobudo OŠ Grajena bo v okviru projekta Razvijamo vitalnost na podeželju okoliš pridobil nova igrala in fitnes v naravi, kjer se bodo lahko zadrževali tako mladi kot mladi po srcu. V okviru ESRR se bo Vintarovcih na pobudo zasebnika razvil nov produkt, Park prostoživečih živali, v katerem si bodo obiskovalci lahko ogledali najrazličnejšo perjad in druge živali. Posebnost tega parka je predvsem skrb za svetovne, evropske in domače avtohtone vrste živali, ki so na robu izumrtja in spadajo med ogrožene vrste.

 

Naslednji javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Bogastvo podeželja, v okviru katerega bo na razpolago približno 650.000,00 EUR iz sredstev EKSRP in ESRR, bo objavljen predvidoma v drugi polovici avgusta 2017. Po objavi bodo potekale informativne delavnice za potencialne prijavitelje. Termini bodo objavljeni na www.las-bogastvopodezelja.si.

 

Dokument: Izjava za javnost

 

Pripravila:

Mag. Mojca Metličar

Strokovna vodja

LAS Bogastvo podeželja

Scroll to Top