Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

Projekt: Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe – Incoming agencija

 

Projekt sodelovanja LAS »Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe – Incoming agencija« je bil odobren na 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje.

V začetni fazi bomo analizirali obstoječo ponudbo na terenu in animirali različne deležnike (ponudniki, zavodi za turizem, lastniki kulturne in naravne dediščine, relevantni javni zavodi, drugi zainteresirani deležniki) k sodelovanju. Deležniki (ponudniki, vodniki, zaposleni v projektu, obstoječe agencije, zavodi za turizem, turistična društva, lastniki kulturne in druge dediščine, itd.) se bodo na podlagi ciljno naravnanih delavnic izobraževali, usposabljali za potrebe trženja turističnih storitev in se vključevali s konstruktivnimi predlogi glede pravne oblike modela trženja, ITP ter postavljanja pravil sodelovanja. Pomemben del operacije bo določitev standardov za sodelovanje, kjer bomo dali poudarek tudi aktivnostim za starostnike, varovanju okolja, ohranjanju narave, uporabi lokalnih produktov, lokalni samooskrbi in ozaveščanju o lastni identiteti območja.

S pomočjo zunanjih sodelavcev bomo analizirali obstoječe integralne turistične produkte (ITP) in razvili nove, pri čemer bomo vključili ponudnike in zainteresirane deležnike k oblikovanju ponudbe za trženje. Deležnike bomo seznanili s sodobnimi trendi s področja turizma, usposobili vodnike, predstavili sisteme dobre prakse ter skupaj določili top-produkte, na katerih bomo gradili prepoznavnost. Za promocijo bomo oblikovali prodajno spletno stran, pripravili tiskovine in optimizirali digitalno informiranje.

Nova Incoming agencija bo v svoji pravno formalni obliki imela status socialnega podjetja oziroma bo najmanj delovala po konceptih socialnega podjetja, saj želimo osveščati deležnike tudi o družbeno odgovornem delovanju tako na trgu kot tudi v medsebojni interakciji, zagotoviti, da bodo ponudniki kot deležniki aktivno soodločali pri delovanju agencije in zagotoviti, da bodo presežki prihodkov nad stroški namenjeni nadaljnjemu razvoju modela. Ta model bo po vzpostavitvi osnovan na poslovnem načrtu, ki bo tudi rezultat projekta, in bo začrtal način delovanja agencije tudi po koncu projekta.

Vzpostavljen model bo podprt s tiskanim večjezičnim materialom, ki bo prilagojen posameznim deležnikom (zainteresiranim agencijam, obiskovalcem, animcijo uporabnikov, itd.) in ciljnim skupinam ter bo na atraktiven in sodoben način predstavljal območje operacije.

Pomemben element podpore vzpostavljenemu modelu bo tudi spletna stran z vsemi smiselnimi komponentami. Za spletno in ciljno usmerjeno predstavitev ITP bomo zasnovali tudi sistematični model digitalnega marketinga, ki bo uporabnikom po vnaprej začrtanem načrtu v skladu s sodobnimi smernicami predstavljal relevantne vsebine v določenem obdobju.

Za promocijo projekta bomo pripravili poseben dogodek, ki bo ustrezno medijsko podprt. Vsi partnerji in tudi kasneje vključeni deležniki bodo na svojih spletnih kanalih objavljali vsebine o projektu, za predstavitve na dogodkih pa bomo oblikovali posebno promocijsko tiskovino.

Vodilni partner: LAS Ovtar Slovenskih goric

Projektno partnerstvo: LAS Ovtar Slovenskih goric, LAS Prlekija, LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja, LAS Lastovica, TOTI LAS, LAS Ceahlau (Romunija).

Trajanje projekta: 24 mesecev (2 fazi).

Skupna vrednost projekta: vrednost celotnega projekta vseh partnerjev znaša 486.897,09 evrov, od tega je predvidenih 392.223,55 evrov nepovratnih sredstev.

Sredstva za LAS Bogastvo podeželja: 127.674,09 evrov, od tega nepovratnih sredstev v višini 99.994,47 evrov.

Vir financiranja: MKGP, sklad EKSRP (do 85 % upravičenih stroškov)

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/

Prevzem dokumenta:

Kratek opis projekta (PDF)

 

Scroll to Top