Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Projekt »Lasova razgibana svetovalnica«

LAS Bogastvo podeželja je skupaj s projektnim partnerjem, Zavod Nazaj na konja, pričel izvajati nov projekt »Lasova razgibana svetovalnica«, skrajšano »Razgiban svet«.

Razdeljen je na dve tematski področji, ki sta medsebojno povezani. Eno področje je SOCIALNO-ČUSTVENO PODROČJE, ki je namenjeno opolnomočenju lokalnega prebivalstva, krepitvi lastnih potencialov ter soočanju s težjimi izzivi in dilemami v specifičnih življenjskih situacijah, v katerih se ljudje znajdejo. Drugo, PODROČJE PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLOVANJA, pa se nanaša na področje zaposlovanja, podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest. Lokalno prebivalstvo pa se bo spodbudilo k iskanju zaposlitve, razvoju podjetniških idej ter k ponovni reaktivaciji na kariernem področju.

Projekt se bo izvajal v urbanih območjih, v vseh osmih občinah LAS-a in bo trajal do 30.9.2022.

Skupna vrednost operacije znaša 108.855,20 EUR, višina zaprošenih nepovratnih sredstev iz ESRR sklada pa znaša 83.300,56 EUR.Več o projektu si lahko preberete v spodnjem dokumentu:

Prevzem dokumenta: Lasova razgibana svetovalnica (PDF)

Scroll to Top