Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Objava Odprtega postopka za izbor vodilnega partnerja

Spoštovani člani pogodbenega partnerstva LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, Društvo » Bogastvo podeželja« kot aktualni LAS preteklega obdobja, je prevzelo vlogo za ustanovitev pogodbenega partnerstva in pripravo SLR za obdobje 2014-2020.

Ena izmed nalog je tudi objava Odprtega postopka za izbor vodilnega partnerja na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega postopka, ki ga vodi skupnost objavljamo

Odprtje postopka za izbor vodilnega partnerja pogodbenega partnerstva LAS za obdobje 2014-2023 v skladu s 16. Členom Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah:

Pogoji za pristop za možnost kandidature za vodilnega partnerja so sledeči:

  • Kandidat mora biti član pogodbenega partnerstva;
  • Vsaj 7 let izkušenj z upravljanjem programa LEADER;
  • Imeti mora sedež na območju LAS;
  • Zagotovljena finančna stabilnost (zagotovljena sredstva za izvajanje v višini minimalno 60.000,00€);
  • Zagotavljati mora operativno delovanje, biti mora finančno in upravno sposoben voditi LAS;
  • Aktivno sodelovati pri pripravi SLR;
  • In vse zahteve Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 in partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah

 

Posamezen član lahko pošlje 1 ponudbo za vodilnega partnerja.

Rok za oddajo kandidatur in vlog je 20.01.2016. Vlogo pošljite po pošti priporočeno z vsemi zahtevanimi prilogami.

 

Zahtevane priloge:

  • Finančna ponudba za upravljanje za obdobje 2014-2023;
  • Predstavljeni razlogi za kandidaturo;
  • Dokazilo o finančni stabilnosti: bančni izpisek december 2015 in zaključni račun 2014;

 

Predsednik :

Dr. Vladimir Korošec s.r.

Dokument: Objava Odprtega postopka za izbor vodilnega partnerja na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega postopka

 

Scroll to Top