Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

Mestna občina Ptuj

Naselja: Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurbergu, Mestni vrh, Pacinje, Podvinci, Ptuj, Spodnji Velovlek in Spuhlja
Velikost občine: 67 km2
Število prebivalcev (l. 2022): 23.509
Občinski praznik: 5. avgust; na ta dan, v letu 1513 je bil takrat potrjen statut mesta Ptuj.
Občinsko glasilo: Ptujčan

PREDSTAVITEV OBČINE

Naravne danosti so povzročile, da je ob rečnem prehodu jantarske poti zrasla prometno, strateško in gospodarsko pomembna naselbina, ki je odigrala opazno zgodovinsko vlogo tako na področju politike in uprave kot na področju umetnosti in kulture. Ob prehodu čez plovno reko Dravo se je razvila tudi rimska Poetoviona. Od obdobja cesarja Avgusta do Trajana se je na desnem bregu reke Drave razprostiral legijski tabor. Vojaški udar v Poetovioni l. 69, ki ga omenja Tacit, je usodno vplival na vlogo in pomen mesta ter na njegov nadaljnji gospodarski razvoj. Samoupravna enota z uradnim imenom Colonia Ulpia Traiana Poetovio je bila ustanovljena po odhodu legij na začetku 2. stol. Središče civilne naselbine s številnimi razkošnimi vilami v bližini je ležalo pod grajskim gričem. V obdobju srednjega veka je bil Ptuj pomembno trgovsko in obrtno središče s sejemskimi privilegiji in sejemskim sodstvom. Mesto Ptuj ima ohranjena dva srednjeveška mestna statuta, prvega iz l. 1376 in drugega iz l. 1513. Oba veljata za edina tovrstna srednjeveška pravna zapisa s celinskega dela današnje Slovenije. Ptuj je značaj provincialnega mesta obdržal tudi v prvi polovici 20. stol. V Kraljevini Jugoslaviji je bilo mesto le upravno središče kmečkega okraja. Prva leta po II. sv. vojni so v mestu minila v znamenju prenove in gradnje novih industrijskih obratov. Pomembno vlogo v gospodarstvu mesta pa je vseskozi imelo kmetijstvo in z njim povezana predelovalna in prehrambna industrija.

Danes je Ptuj pomembno upravno, prometno, gospodarsko, trgovsko, kulturno, izobraževalno in zdravstveno središče Spodnjega Podravja. Je tudi turistični kraj s termalno ponudbo, z najbolj obiskanimi muzejskimi zbirkami na Slovenskem, ponaša se s slikovitim srednjeveškim mestnim jedrom, z živo pustno tradicijo, z enim največjih etnografskih festivalov v tem delu Evrope – Kurentovanjem, z več kot 770 let tradicije kulture vina in z bogatim ter raznolikim kulturnim in festivalskim dogajanjem.

Največja občina Spodnjega Podravja, Mestna občina Ptuj, z mestom Ptuj in drugimi pripadajočimi naselji in vasmi, prevzema pomembno vlogo na vseh področjih življenja prebivalcev Upravne enote Ptuj. Leži v SV Sloveniji, v središču Spodnjega Podravja na meji s Prlekijo.

Ptuj je najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem. Ves osrednji del Ptuja je spomeniško zavarovan.

Mesto Ptuj, kot regionalno središče nacionalnega pomena, je pomembno središče dejavnosti družbene infrastrukture, oskrbnih, storitvenih dejavnosti ter hkrati pomembno gospodarsko središče in prometno križišče, v katerem so razvite pomembnejše javne funkcije, kot so sekundarna in terciarna raven zdravstvene oskrbe, višje in visoko šolsko izobraževanje, raziskovalne organizacije ter visoke sodne, upravne in socialne funkcije. S tem se mesto Ptuj usmerja v razvoj osrednjega upravnega, gospodarskega, zaposlitvenega, izobraževalnega, kulturnega, zdravstvenega in prometnega središča Spodnjega Podravja.

Naselje Grajena se v zahodnem, gričevnatem delu mestne občine razvija kot naselje z razvitimi primarnimi dejavnostmi ter nekaterimi terciarnimi in kvartarnimi dejavnostmi. Naselji Podvinci in Spuhlja sta po številu prebivalcev in funkcijah naselja opredeljeni kot podeželska naselja. Naselja Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurbergu, Mestni vrh, Pacinje in Spodnji Velovlek so po številu prebivalcev ter deležu prebivalcev, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, opredeljena kot vasi.

Mestna občina obsega osem četrtnih skupnostih: Breg-Turnišče, Center, Grajena, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Rogoznica, Spuhlja.

Scroll to Top