Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Občina Kidričevo

Naselja: Kidričevo, Kungota pri Ptuju, Njiverce, Apače, Strnišče, Lovrenc na Dravskem polju, Pleterje, Župečja vas, Mihovce, Dragonja vas, Cirkovce, Zgornje Jablane, Spodnje Jablane, Pongrce, Šikole, Stražgonjca, Spodnji Gaj pri Pragerskem in Starošince
Velikost občine: 72 m2
Število prebivalcev (l. 2022): 6.547
Občinski praznik: 25. junij, 25. junija 1998, je bila predstavitev grba in zastave občine
Občinsko glasilo: Ravno polje

PREDSTAVITEV OBČINE

Občina Kidričevo leži na jugu Dravskega polja. V naravnogeografskem smislu leži na dveh pokrajinsko ekoloških enotah. Večina občine, natančneje njen osrednji in severni del, leži na prometnem osrednjem delu Dravskega polja. Jugozahodno od črte, ki povezuje naselja Stražgonjca, Mihovce in Lovrenc na Dravskem polju, je nekdaj mokrotna, danes pa meliorirana pokrajina, ki jo tradicionalno imenujemo »čreti«.

Poimenovanje območja Dravskega polja se je v preteklosti pogosto spreminjalo. V času, ko je bil Ptuj gospodarsko pomembnejši od Maribora, imel pa je tudi bolj središčno lego, so današnje Dravsko in Ptujsko polje poimenovali Zgornje Ptujsko in Spodnje Ptujsko polje, še v šestdesetih letih so uporabljali imeni Zgornje in Spodnje Dravsko polje, dokler se ni dokončno uveljavilo današnje poimenovanje.

Ugodne naravnogeografske značilnosti so že v preteklosti Dravskemu polju vtisnile močan pečat kmetijske dejavnosti. Bližnji večji industrijski centri, kot so Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica, tega pečata nikoli niso mogli izbrisati.

Na podlagi Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij je 1. januarja 1995 nastala Občina Kidričevo, z zakonom je bilo tudi določeno, da je sedež občine v Kidričevem, sprejel ga ja Državni zbor Republike Slovenije. Občina je leta 1995 nastala iz tedanjih treh krajevnih skupnosti, Cirkovce, Kidričevo in Lovrenc na Dravskem polju.

Od ustanovitve občine delujeta na njenem območju dva javna vzgojno-izobraževalna zavoda, in sicer Osnovna šola Cirkovce in Osnovna šola Borisa Kidriča Kidričevo s podružnično šolo Lovrenc na Dravskem polju. Na območju Občine Kidričevo tudi večje gospodarske družbe, med katere prav gotovo lahko uvrščamo Talum d.d. in Boxmark Leather d.o.o.

Scroll to Top