Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Občina Juršinci

Naselja: Gabrnik, Mostje, Sakušak, Rotman, Kukava, Zagorci, Gradiščak, Senčak pri Juršincih, Bodkovci, Grlinci, Hlaponci, Juršinci in Dragovič
Velikost občine: 36 m2
Število prebivalcev (l. 2022): 2.501
Občinski praznik: 10. avgust, na ta dan goduje sv. Lovrenc
Občinsko glasilo: Juršinske novice

PREDSTAVITEV OBČINE

Kraj Georgendorf, se omenja že l. 1320, ime Juršinci pa se pojavlja l. 1409, kar kaže na več stoletnost obstoja teh krajev, kjer se je ob trsničarstvu in vinogradništvu, ki je značilno za občino, razvijalo tudi bogato kulturno in družabno življenje.

Občina Juršinci je temeljna samoupravna lokalna skupnost. Ustanovljena je bila z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, 29. decembra leta 1994. Nastala je iz celotnega območja nekdanje krajevne skupnosti  Juršinci, ki je bila v sklopu občine Ptuj in naselja Hlaponci, ki je prej spadalo pod krajevno skupnost Polenšak. Ozemlje občine zavzema del vinorodnega gričevja Slovenskih goric na obeh straneh regionalne ceste Ptuj – Juršinci – Gornja Radgona, ter del Pesniške doline in meji na sosednje občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Ljutomer, Sveti Tomaž, Dornava, Ptuj in Destrnik.

Občina Juršinci spada med demografsko ogrožene občine v regiji in Sloveniji, saj je značilno da je v njej izredno visoka stopnja brezposelnosti aktivnega prebivalstva. Prebivalci se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom; pomembne panoge pa so vinogradništvo, sadjarstvo, mlečna govedoreja, živinoreja, poljedelstvo in trsničarstvo. Zaradi konfiguracije terena ni večjih kmetijskih kompleksov. Občina je prednostno izpostavila družbeno socialni razvoj mladine in določenih struktur populacije prebivalstva, kjer se je z izgradnjo večnamenske dvorane omogočila, da se skozi športno rekreativni način življenja lažje premagujejo socialno ekonomske težave prebivalstva. V Juršincih so še naslednje javne ustanove, zavodi in podjetja: Osnovna šola Juršinci, vrtec, zdravstveni dom (ambulanta, zobozdravnik in lekarna), pošta, župnijski urad (cerkev), občina, bencinska črpalka, dom za ostarele, trgovina in gostilne.

V zavedanju pomembnosti turističnega razvoja regije in države želi tudi občina Juršinci popotnikom in kolesarjem ponuditi največje zadovoljstvo ob spoznavanju krajev in vasi v občini. V Juršincih stoji muzej največjega slovenskega izumitelja Janezu Puha, ki se nahaja v idilični »cimprači«, kjer se je slednji rodil. Ne daleč stran od muzeja se na nadmorski višini 352 metrov nahaja »razredni stolp na Gomili«, s katerega je moč videti celotne Slovenske gorice in Ptujsko polje vse do Pohorja.

V Juršincih se turisti lahko sprehodijo po poteh ob številnih ribnikih, kjer se nahaja tudi zaščiteno območje rastišč močvirskega tulipana, sprehajalci ob ribnikih se lahko okrepčajo z ribami ali gibanicami na turistični kmetiji Amur, tod pa boste se seznanili tudi z domačijo velikega jezikoslovca dr. Antona Slodnjaka, o čemer priča tudi spominska plošča iz leta 1983. Dr. Anton Slodnjak je bil literarni zgodovinar, kritik in pripovednik, ki se je rodil prav na tej kmetiji. V občini se med drugim nahaja še Muzej Društva gospodinj Juršinci, Muzej Društva za ohranjanje in razvijanje Juršinci in Herbersteinova klet.

Scroll to Top