Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Javni poziv za sodelovanje v projektu “Jem drugače, jem domače!”

Javni poziv se nanaša na lokalne pridelovalce in predelovalce kmetijskih pridelkov/izdelkov.
Slovenija se še vedno sooča z nizko stopnjo prehranske samooskrbe in ne izkorišča svojih potencialov na področju potrošnje kmetijsko-živilskih proizvodov lokalnega izvora. Da bi doprinesli k spremembam ter dvigu ozaveščenosti in prepoznavnosti, smo se lokalne akcijske skupine iz dveh regij povezale v projektu sodelovanja med LAS-i »Jem drugače, jem domače!«: TOTI LAS (nosilec operacije), LAS Lastovica, LAS Bogastvo podeželja, LAS Dobro za nas ter LAS Obsotelje in Kozjansko.

O JAVNEM POZIVU

LAS BOGASTVO PODEŽELJA vabi k prijavi na poziv vse ponudnike z območja vključenih občin: Občina Kidričevo, Hajdina, in Mestna občina Ptuj, Občina Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas.

K sodelovanju želimo pritegniti 10 ponudnikov, ki bodo aktivno vključeni v izobraževalne module:

 1. TRŽENJE, PRODAJA in PROMOCIJA,
 2. OBLIKOVANJE ZGODBE
 3. JAVNO NASTOPANJE in
 4. OBLIKOVANJE CGP ponudnika.

Izobraževalni moduli zajemajo tudi individualno svetovanje ponudnikom, ki bo prispevalo k pripravi konkretnega akcijskega načrta za posameznega ponudnika. Ob tem bodo imeli ponudniki priložnost izmenjati znanja in izkušnje ter se povezati na različnih dogodkih in srečanjih, ki bodo organizirana na območju dveh regij oz. območju vseh petih vključenih LAS.

Izkoristite priložnost za udeležbo na izobraževalnih modulih, ki so za Vas brezplačni, saj so sofinancirani s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja RS in LAS Bogastvo podeželja. Cena omenjenega paketa izobraževalnih modulov bi sicer znašala 390,00 EUR na ponudnika.

Kaj bodo vključeni ponudniki prejeli oz. dosegli z vključitvijo v izobraževalne module:

 1. Predlogi za nove tržne poti in izboljšane prodajne veščine ponudnika. Izdelan načrt promocije za vsakega ponudnika.
 2. Oblikovana individualna zgodbe ponudnika, ki mu bo omogočala večjo prepoznavnost in posledično lažje pozicioniranje na trgu.
 3. Dvig kompetenc ponudnika na področju javnega nastopanja.
 4. Pregled CGP in individualno svetovanje na temo izdelave CGP ponudnika, vključno s pripravo osnovnih elementov CGP;
 5. Možnost udeležbe na vsaj 5 dogodkih v okviru projekta, ki bodo zanje organizirani na območju vseh vključenih LAS.
 6. Dostop do informacij, nasvetov in primerov dobrih praks ter posledično izboljšano delovanje ponudnikov. Ponudniki bodo vključeni v e-katalog ponudnikov, ki bo javno objavljen ob zaključku projekta. Prav tako bodo lahko sodelovali pri promocijskih aktivnostih v okviru projekta.
 7. Potrdilo u udeležbi na usposabljanju.

Upravičeni prijavitelji so lokalni pridelovalci in predelovalci kmetijskih pridelkov/izdelkov, ki imajo oblikovano ponudbo za trg, imajo registrirano dejavnost in prihajajo z območja LAS Bogastvo podeželja.

DO KDAJ IN KAKO SE LAHKO PRIJAVIM?

Javni poziv bo odprt do 5. marca 2018.

Zainteresirani ponudniki morajo za sodelovanje izpolniti Prijavnico, ki jo najdete v prilogi. Oddate jo osebno ali pošljete po pošti na naslov: LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj.Skeniran obrazec z vsemi podpisi lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: info@las-bogastvopodezelja.si.

Končni izbor ponudnikov bo izveden predvidoma do 12. 3. 2018. Izbrani ponudniki bodo nato po e-pošti obveščeni o končnem urniku izvedbe usposabljanj.

Dodatne informacije o projektu »Jem drugače, jem domače!« najdete na povezavi: http://las-bogastvopodezelja.si/projekti

Za dodatne informacije lahko pokličete go. mag. Mojco Metličar na tel. št. 02 749 36 33 ali pišete na Info@las-bogastvopodezelja.si

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Dokument: Javni poziv

Scroll to Top