Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, na podlagi 10. člena Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22), objavljata javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027.

 

Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva je določitev pogojev za delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost do leta 2027. Vsi zainteresirani so vabljeni, da določijo delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravijo strategijo lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost do leta 2027, v skladu s 6. do 9. členom Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba).

Lokalno partnerstvo mora biti vzpostavljeno oziroma delovati v skladu s pogoji za delovanje lokalne akcijske skupine kot določa 6. člen Uredbe. Pri tem je treba upoštevati 7. člen Uredbe. Lokalna akcijska skupina mora pripraviti strategijo lokalnega razvoja do leta 2027 v skladu z 8. in 9. členom Uredbe na obrazcu za pripravo strategije lokalnega razvoja, določenim v Prilogi 1 Uredbe.

 

Rok za vložitev vloge
Rok za predložitev vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev prve faze pripravljanje podpore je v skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 3. marec 2023.

Rok za predložitev strategije lokalnega razvoja je v skladu s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe 31. julij 2023.

 

Način vložitev vloge
V skladu z 11. členom Uredbe lokalna akcijska skupina vlogo za prvo fazo pripravljane podpore in strategijo lokalnega razvoja posreduje v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom na elektronski naslov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gp.mkgp@gov.si.

 

Javni poziv in obrazci so dostopni na: Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027

 

 

Scroll to Top