Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

Izjava za javnost

REZULTATI 3. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja iz EKSRP – NVO na območjih občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas v letu 2019

Lokalna akcijska skupina (LAS) Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki na območju osmih občin Spodnjega Podravja (Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas) v partnerstvu združuje javne, zasebne in nevladne organizacije ter posameznike, je 4. septembra 2018 objavila 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja iz EKSRP – NVO na območjih občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas v letu 2019. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in je bil fokusno namenjen nevladnim organizacijam. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje iz EKSRP je znašala 50.000,00 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov pa v višini do 70%.

Razpis je bil odprt 4. septembra do 15. novembra 2018. Na javni razpis EKSRP je prispelo skupaj 6 prijav. Potrebnih je bilo nekaj dopolnitev, nato pa je ocenjevalna komisija vse popolne vloge pregledala in jih vseh 6 tudi odobrila.

Prijave so bile enakomerno razdeljene na tri prednostna področja oziroma ukrepe, in sicer po dva na U1 – Krepitev znanja, usposobljenosti in motiviranosti prebivalcev za uvajanje novosti, U8 – Aktivno vključevanje ranljivih skupin in žensk v razvoj območja in U10 – Ohranitev in obnova kulturne dediščine ter zagotavljanje pogojev za njeno vključevanje v razvoj območja.

Projekti

Glavna aktivnost v projektu Keramična obrt iz obdobja starega Rima bo izvajanje delavnic oblikovanja izdelkov iz gline, kot so oljenke, medaljoni, sklede. Glavni cilj pa obuditi znanja starih obrti in jih trajnostno implementirati v okolje.

Projekt Samooskrba iz domačega vrta bo krepil zavest o pomenu lokalno pridelanih živil, v obliki delavnic predstavil možnosti za samooskrbo iz domačega vrta in vzpodbudil bližnje prebivalce k izdelavi domačega vrtu ali visoke grede.

V okviru projekta Knjiga Lan nekoč in danes in pobarvanka Lan bodo predstavniki Turističnega društva Destrnik zbirali pisne zapise in ustna izročila o lanu, Na podlagi zbranih informacij bodo izdali knjigo, za najmlajše pa izdelali pobarvanko.

V središču projekta Od koruznega zrna do izdelka bo ohranjanje stare sorte koruze (trdinka) in dediščine povezane s koruzo, od oranja in setve do ličkanja in priprave koruzne moke.

V projektu Vzpostavitev blagovne znamke Dobrine iz Hajdine in pozicioniranje na trg, kot že naslov pove, se bodo ukvarjali z analizo ponudbe izdelkov, oblikovanjem skupne blagovne znamke in standardov ter oblikovanjem kataloga izdelkov in promocijskimi aktivnostmi.

S projektom Ohranjanje pustnih običajev na vasi želijo ohraniti in dokumentirati nesnovno dediščino. Izdelali bodo video in brošuro, ki jo bodo prevedli tudi v tri tuje jezike, prav tako pa bodo izvedli razstavo, sejem in delavnice za otroke.

V začetku leta 2019 je predvideno odprtje novega javnega poziva ESKRP, ponovno namenjenega nevladnim organizacijam. Razpisana bodo neporabljena sredstva iz tega javnega poziva.

Odobreni projekti

Zap. št.PrijaviteljNaslov operacijeZaprošena vrednost
1/2018Društvo Poetovio LXIXKeramična obrt iz obdobja starega Rima3.430,00
2/2018Društvo gospodinj SpuhljaSamooskrba iz domačega vrta2.635,50
3/2018Turistično društvo DestrnikKnjiga lan nekoč in danes in pobarvanka Lan4.473,38
4/2018Društvo kmetic DestrnikOd koruznega zrna do izdelka3.081,26
5/2018Turistično društvo HajdinaVzpostavitev blagovne znamke Dobrine iz Hajdine in pozicioniranje na trg3.642,90
6/2018Kulturno društvo folklornih dejavnosti Korant SpuhljaOhranjanje pustnih običajev na vasi4.955,30
SKUPAJ:22.218,34

Pripravila:

Mag. Mojca Metličar,

strokovna vodja LAS Bogastvo podeželja

Prevzem dokumenta:

REZULTATI 3. JAVNEGA POZIVA

Scroll to Top