Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

3. Javni poziv EKSRP 2014-2020

Keramična obrt iz obdobja starega Rima

Krajši naziv: Keramika v starem Rimu

Nosilec projekta: Društvo Poetovio LXIX

Vrednost celotnega projekta: 4.900,00 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD – po odločbi: 3.430,00 EUR (EKSRP sklad)

Trajanje projekta: marec 2019 do avgust 2019

 
CILJ
 • Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih.
 • Razvijanje in uveljavljanje inovativnih programov z visoko dodano vrednostjo za socialni razvoj ter oblikovanje identitete območja.
 • Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju.
 
OPIS PROJEKTA

Osnovna ideja operacije je izvesti pet delavnic in izobraziti najmanj 20 oseb za izdelavo osnovnih predmetov iz gline. Osredotočilo se bo na izdelavo oljenk, medaljonov in skled, ki bodo vse imele uporabno vrednost. Te osebe bodo novo pridobljeno znanje uporabljale na rimskih prireditvah v Rimskem kampu Poetovio in v svojem okolju skozi vse leto. Izdelki se bodo uporabljali na rimskih prireditvah, presežki pa bodo ponujeni v prodajo obiskovalcem. Nabavilo se bo osnovno orodje, izdelali se bodo modeli za izdelavo keramičnih izdelkov. Po naročilu se bodo izdelale replike starih orodij, kot so nožna vretena za glino, stojala za sušenje.

 
AKTIVNOSTI
 • Nabava osnovnega orodja za izdelavo keramičnih izdelkov;
 • Po naročilu izdelava replik starih orodij;
 • Izvedba 5 delavnic.
 
REZULTATI
 • Nabavljeni 2 vreteni;
 • Izdelano orodje in kalupi za glinene izdelke, 40 kosov;
 • Izvedenih 5 delavnic.

Samooskrba z domačega vrta

Krajši naziv: SamoDomače

Nosilec projekta: Društvo gospodinj Spuhlja

Partnerji v projektu: Društvo podeželskih žena občine Markovci

Vrednost celotnega projekta: 4.351,30 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD – po odločbi: 2.626,05 EUR (EKSRP sklad)

Trajanje projekta: marec 2019 do julij 2020

 
CILJ
 • Spodbujanje inovativnih pristopov k varovanju okolja in narave.
 • Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju.
 
OPIS PROJEKTA

V zadnjem obdobju se med prebivalci krepi zavest o pomenu lokalno pridelanih živil za kakovostno in zdravo življenje. Vrtove lahko pretežno najdemo ob hišah in kmetijah, kjer živi starejša populacija ali kjer živi več rodov skupaj. Slabša situacija je vidna pri priseljenih, predvsem mladih družinah, kjer kljub prostoru ob hiši, le tega, v večini, nimajo. Z izvedbo predavanj in delavnic v okviru projekta SamoDomače se bo predstavila možnost za samooskrbo z domačega vrta in vzpodbudilo tiste, ki svojega vrta/vrtička še nimajo, da si ob hiši zasadijo svoj lasten vrtiček ali visoko gredo. Predavanja in delavnice v projektu SamoDomače bodo tematsko zajele vsa področja glede domačega vrtnarjenja, tako bodo udeleženci dobili dovolj informacij in znanja za zasaditev lastnega vrtička. Tisti, ki pa svoje vrtove že imajo, pa bodo seznanjeni z novimi pristopi vrtnarjenja, kakor tudi z ostalimi aktualnimi temami in informacijami, s katerimi bodo lahko nadgradili znanje o domači samooskrbi in vrtnarjenju. Trajnostna lokalna samooskrba se začenja pri semenih. V okviru projekta SamoDomače se bo zato iz območja Spuhlje in občine Markovci zbralo čim več semen avtohtonih ali udomačenih sort različnih vrtnin. Udeleženci si bodo zbrana semena med seboj tudi izmenjali.

 
AKTIVNOSTI
 • Izvedba 12 predavanj na temo vrtnarjenja oz. samooskrbe.
 
REZULTATI
 • Izvedenih 12 predavanj, in sicer: (1.) Sonaravno vrtnarjenje brez prekopavanja, (2.) Jagodičevje v domačem vrtu, (3.) Zdravo pridelovanje rastlin, (4.) Gnojenje na zelenjavnem vrtu, (5.) Kolobar na zelenjavnem vrtu, (6.) Zelišča, ki bi morala biti na vsakem domačem vrtu, (7.) Pridelava sadik, (8.) Pridelovanje plodovk in manj znanih vrtnin, (9.) Uporaba zelišč na vrtu, (10.) Izdelava zavetišča za ježke, čmrlje in izdelava žuželčnika, (11.) Začimbe z domačega vrta, (12.) Visoka greda.

Knjiga lan nekoč in danes in pobarvanka lan

Krajši naziv: LAN

Nosilec projekta: Turistično društvo Destrnik

Vrednost celotnega projekta: 7.466,46 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD – po odločbi: 3.959,97 EUR (EKSRP sklad)

Trajanje projekta: marec 2019 do oktober 2020

 
CILJ
 • Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih.
 • Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih.
 • Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju.
 
OPIS PROJEKTA

S projektom se želi ohraniti dediščino naših babic in dedkov, ki so se ukvarjali s pridelavo lanu. Na območju občine Destrnik in tudi v širši okolici še živi kar nekaj občanov, ki vedo veliko povedati o lanu, zato se bo zbralo vse ohranjeno pisno gradivo o lanu, ustna izročila občanov, ohranjene stare običaje o lanu, pomembnost lanu na območju nekoč in danes ter kako, na kakšen način in zakaj ga uporabljati. Namen projekta je, da se od starejše generacije zbere material, izkušnje in običaje, ki so se ohranili do današnjih dni in se izda knjiga o lanu, za mlajše pa pobarvanko o lanu. V projekt se želi vključiti čim več ljudi in jih na tak način spodbuditi, da se tradicija pridelave lanu ohrani in postane zanimiva za pridelavo in predelavo lanu in s tem za dopolnilno dejavnost na kmetiji. Z druženjem različnih generacij ljudi se bo omogočil prenos znanja iz starejše na mlajšo generacijo in se s tem ohranila dediščina naših prednikov. Želi se tudi, da občani začutijo poslovno priložnost v pridelavi in predelavi lanu ter končnih izdelkov.

 
AKTIVNOSTI
 • Izdelava knjige in pobarvanke na temo lanu;
 • Izvedba 3 delavnic na temo lanu;
 • Priprava in izvedba zaključne prireditve.
 
REZULTATI
 • 400 kosov knjige Le predi, dekle, predi;
 • 300 kosov pobarvanke Zgodba o lanu;
 • Izvedene 3 delavnice;
 • Izvedena zaključna prireditev.

Od koruznega zrna do izdelka

Nosilec projekta: Društvo kmetic Destrnik

Vrednost celotnega projekta: 4.992,91 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD – po odločbi: 3.081,27 EUR (EKSRP sklad)

Trajanje projekta: marec 2019 do oktober 2020

 
CILJ
 • Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih.
 • Izboljšanje odnosa do naravnih vrednost na območju LAS in povečanje njihove prepoznavnosti.
 • Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju.
 
OPIS PROJEKTA

Članice in podporni člani Društva kmetic Destrnik ohranjajo kulturno dediščino in to kulturno dediščino se želi prenesti tudi na mlajše generacije. Prikazati se želi, kako so nekoč delali na poljih naši dedki in babice, zato se bo pripravila njiva kot nekoč, tako da se bo pripeljal hlevski gnoj, se zoralo, posadilo koruzo, jo na roke okopalo, potrgalo in zličkalo. Vse to se bo posnelo. Pripravil se bo 20-30 minutni film o delu na njivi, prikazano bo tudi ličkanje, luščenje koruze in mletje v moko. Na prireditev ličkanje koruze se bo povabilo prebivalce cele občine in širše okolice, saj se želi ta običaj, ki je bil nekoč stalnica na naših kmetijah, ohraniti. Nabavila se bo najstarejša sorta koruze – trdinka. Pripravljeni bosta tudi dve delavnici izdelovanja izdelkov iz ličja, na katero bo povabljena osnovnošolska mladina in na drugo občanke in občane občine Destrnik. Dve delavnici pa bosta pripravljeni tudi v dveh sosednjih občinah.

 
AKTIVNOSTI
 • Priprava in izvedba delavnic izdelovanja izdelkov iz ličja;
 • Priprava posnetka s prikazom dela na njivi kot nekoč in prikazom postopka predelave od koruze do moke.
 
REZULTATI
 • Izvedene 4 delavnice;
 • Posnet video;
 • Izdelanih 100 DVD-jev.

Vzpostavitev blagovne znamke Dobrine s Hajdine in pozicioniranje na trg

Krajši naziv: Shajdine

Nosilec projekta: Turistično društvo Mitra Hajdina

Partnerji v projektu: Občina Hajdina

Vrednost celotnega projekta: 5.715,90 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD – po odločbi: 3.441,90 EUR (EKSRP sklad)

Trajanje projekta: april 2019 do september 2021

 
CILJ
 • Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih.
 • Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih.
 • Razvijanje in uveljavljanje inovativnih programov z visoko dodano vrednostjo za socialni razvoj ter oblikovanje identitete območja.
 • Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju.
 
OPIS PROJEKTA

Območje občine Hajdina je bogato s kulturno zgodovinsko dediščino, ponudbo rekreativnih dejavnosti ter gostinsko in nastanitveno ponudbo, v občini se odvijajo številne prireditve, posamezniki, društva in občina kot celota pa se udeležujejo številnih prireditev in predstavitev v Sloveniji in tujini. Ob vsem tem se nenehno pojavlja problem pomanjkanja izvirnih in domačih izdelkov, primernih za darila, spominke ali pokušanje, ki bi se jih dalo kupiti pri ustrezno registriranih ponudnikih. Po drugi strani pa je v občini nekaj deset izdelovalcev izdelkov, ki bi zadostili kriterijem, vendar zaradi premajhne proizvodnje ali nepoznavanja zakonodaje nimajo dejavnosti ustrezno registrirane. Zaradi navedenega je Turistično društvo Mitra Hajdina že pred nekaj leti registracijo društvenih dejavnosti razširilo tako, da po tej plati že izpolnjuje pogoje za proizvodnjo in prodajo živilskih in neživilskih izdelkov. Z izvedbo projekta se bo zainteresirane posameznike – izdelovalce ustreznih izdelkov povabilo k sodelovanju, vključilo v aktivno delovanje društva ter z njihovo pomočjo zagotovilo ustrezne izdelke, ki jih bomo primerno označene, embalirane ter pod skupno blagovno znamko Dobrine s Hajdine ponudili trgu, ob tem pa poskrbeli tudi za ustrezno dodatno izobraževanje ter zagotovili vso ustrezno dokumentacijo ter zakonske zahteve na predmetnem področju.

 
AKTIVNOSTI
 • Izdelava slogana, CGP, marketinški in prodajni načrt, opisov izdelkov ter prevodov opisov v 3 jezike;
 • Organizacija in izvedba promocijskih aktivnosti;
 • Izvedba raznovrstnih delavnic in tečajev;
 • Nakup opreme;
 • Izdelava kataloga ponudbe.
 
REZULTATI
 • Oblikovana skupna blagovna znamka in izdelan CGP;
 • Izdelan pravilnik o kriterijih, oblikah, sodelovanju in vrednotenju;
 • Izdelan promocijski in prodajni načrt;
 • Izdelan HACCP dokument;
 • Izvedena izobraževanja: Izdelava embalaže, Izdelovanje tradicionalnih pletarskih izdelkov, Izobraževanje HACCP in označevanje izdelkov, Zakonodaja na področju proizvodnje in prodaje živilskih izdelkov, Prodajne veščine;
 • Pripravljeni opisi izdelkov s prevodi;
 • Izvedeni dve promocijski predstavitvi;
 • Nabavljena dodatna oprema za stojnice (leseni zaboji, dve lestvi, miza in stol);
 • Nakup delovnih sredstev (aparat za vakuumiranje in varjenje, rezalni stroj, ročni spenjalnik, pištola za vroče lepljenje, kuhinjska tehnica, rezalnik papirja, plastifikator);
 • Izdelan katalog izdelkov.

Ohranjanje pustnih običajev na vasi

Krajši naziv: Pustni običaji

Nosilec projekta: Kulturno društvo folklornih dejavnosti “Korant” Spuhlja

Vrednost celotnega projekta: 7.079,00 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD – po odločbi: 4.764,10 EUR (EKSRP sklad)

Trajanje projekta: april 2019 do december 2020

 
CILJ
 • Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih.
 • Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih.
 • Razvijanje in uveljavljanje inovativnih programov z visoko dodano vrednostjo za socialni razvoj ter oblikovanje identitete območja.
 • Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju.
 
OPIS PROJEKTA

Območje občine Hajdina je bogato s kulturno zgodovinsko dediščino, ponudbo rekreativnih dejavnosti ter gostinsko in nastanitveno ponudbo, v občini se odvijajo številne prireditve, posamezniki, društva in občina kot celota pa se udeležujejo številnih prireditev in predstavitev v Sloveniji in tujini. Ob vsem tem se nenehno pojavlja problem pomanjkanja izvirnih in domačih izdelkov, primernih za darila, spominke ali pokušanje, ki bi se jih dalo kupiti pri ustrezno registriranih ponudnikih. Po drugi strani pa je v občini nekaj deset izdelovalcev izdelkov, ki bi zadostili kriterijem, vendar zaradi premajhne proizvodnje ali nepoznavanja zakonodaje nimajo dejavnosti ustrezno registrirane. Zaradi navedenega je Turistično društvo Mitra Hajdina že pred nekaj leti registracijo društvenih dejavnosti razširilo tako, da po tej plati že izpolnjuje pogoje za proizvodnjo in prodajo živilskih in neživilskih izdelkov. Z izvedbo projekta se bo zainteresirane posameznike – izdelovalce ustreznih izdelkov povabilo k sodelovanju, vključilo v aktivno delovanje društva ter z njihovo pomočjo zagotovilo ustrezne izdelke, ki jih bomo primerno označene, embalirane ter pod skupno blagovno znamko Dobrine s Hajdine ponudili trgu, ob tem pa poskrbeli tudi za ustrezno dodatno izobraževanje ter zagotovili vso ustrezno dokumentacijo ter zakonske zahteve na predmetnem področju.

 
AKTIVNOSTI
 • Izdelava slogana, CGP, marketinški in prodajni načrt, opisov izdelkov ter prevodov opisov v 3 jezike;
 • Organizacija in izvedba promocijskih aktivnosti;
 • Izvedba raznovrstnih delavnic in tečajev;
 • Nakup opreme;
 • Izdelava kataloga ponudbe.
 
REZULTATI
 • Oblikovana skupna blagovna znamka in izdelan CGP;
 • Izdelan pravilnik o kriterijih, oblikah, sodelovanju in vrednotenju;
 • Izdelan promocijski in prodajni načrt;
 • Izdelan HACCP dokument;
 • Izvedena izobraževanja: Izdelava embalaže, Izdelovanje tradicionalnih pletarskih izdelkov, Izobraževanje HACCP in označevanje izdelkov, Zakonodaja na področju proizvodnje in prodaje živilskih izdelkov, Prodajne veščine;
 • Pripravljeni opisi izdelkov s prevodi;
 • Izvedeni dve promocijski predstavitvi;
 • Nabavljena dodatna oprema za stojnice (leseni zaboji, dve lestvi, miza in stol);
 • Nakup delovnih sredstev (aparat za vakuumiranje in varjenje, rezalni stroj, ročni spenjalnik, pištola za vroče lepljenje, kuhinjska tehnica, rezalnik papirja, plastifikator);
 • Izdelan katalog izdelkov.
Scroll to Top