Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

2. Javni poziv ESRR 2014-2020

Park prostoživečih živali 2

Nosilec projekta: Siesa inženiring d.o.o.

Partnerji v projektu: Veterinarska fakulteta, UL

Vrednost celotnega projekta: 74.929,01 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD (po pogodbi): 49.855,08 EUR (ESRR sklad)

Trajanje projekta: september 2018 do oktober 2019

 
CILJI
 • Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih;
 • Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih.
 
OPIS PROJEKTA

Operacija je nadaljevanje prve operacije Park prostoživečih živali v sklopu katere se je uredila tematska učna pot in izvedlo delavnice. Operacija predstavlja nadgradnjo v smislu pridobivanja pokritih površin za izvajanje izobraževalnih vsebin. Projekt s svojo vsebino prispeva k razvoju nove gospodarske dejavnosti na območju LAS in pomembno vpliva na ohranitev in varovanje narave.

 

AKTIVNOSTI
 • Postavitev interaktivnega inkubatorja (v obliki jajca);
 • Nakup programske opreme in IKT;
 • Nabava treh (notranjih) inkubatorjev;
 • Postavitev t.i. kmečke lope za izvedbo delavnic;
 • Izvedba delavnic za ranljive skupine.
 
REZULTATI
 • Postavljen inkubator – valilnica (objekt v obliki jajca);
 • Postavljena kmečka lopa;
 • Nabavljeni 3 notranji inkubatorji;
 • Nabavljena dva zvočnika s pripadajočo opremo;
 • Nabavljen prenosni računalnik;
 • Izvedenih 10 delavnic;
 • Izveden dogodek – tiskovna konferenca.

Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho

Kratek naziv projekta: Muzej cimprana hiša

Nosilec projekta: Občina Trnovska vas

Partnerji v projektu: Bolfenško društvo ljubiteljev stare tehnike Trnovska vas, Društvo za ohranjanje običajev Ločič, Kreativna pika d.o.o.

Vrednost celotnega projekta: 90.381,70 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD (po pogodbi): 49.648,92 EUR (ESRR sklad)

Trajanje projekta: november 2018 do september 2021

 
CILJI
 • Spodbujanje vključevanja ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na območju LAS.
 
OPIS PROJEKTA

S projektom se želi prikazati mlajši generaciji kako se je pred desetletji živelo v »cimprani hiši«. Opazi se, da je med mladimi veliko zanimanje za življenje na kmetiji, vedno več jim pomeni pridobivanje domače hrane, življenje v naravi. V občini Trnovska vas in okolici je veliko znanj iz časa naših babic in dedkov (domače obrti in običaji ter domača kuhinja – »črna kuhna«). Vendar je to znanje zelo razpršeno po okolici in trenutno ni primernega prostora kjer bi lahko to znanje in izkušnje pokazali širši populaciji. S tem projektom se želi povezati vse ciljne skupine in generacije in tako je nastala ideja o obnovi Simoničeve domačije. Prostor bo namenjen občanom Občine Trnovska vas (društvom, upokojencem, kmečkim ženam, otrokom v vrtcu in šoli) ter širši populaciji (občanom z območja LAS bogastvo podeželja in Spodnjega Podravja). Po obnovi zgradbe »cimprane hiše« bo pridobljen objekt doprinesel dodano vrednost muzejske vrednosti (muzej »Cimprana hiša«) ter posledično tudi novo zaposlitev.

 

AKTIVNOSTI
 • Obnova gospodarskega dela Simoničeve domačije;
 • Prikaz stare tehnike – kako so v starih časih spravljali poljščine- mlatenje žita;
 • Prikaz starih običajev s tehniko, ki so jo uporabljali naši predniki na kmetiji;
 • Zbiranje stare opreme za – Muzej »cimprana hiša«;
 • Izvedba cepljenja avtohtonih dreves na star način;
 • Prikaz pletenja korp oz. košar iz pintovca;
 • Izdelava zloženke;
 • Izvedba zaključne prireditve.
 
REZULTATI
 • Obnovljen gospodarski del Simoničeve domačije;
 • Vzpostavljen muzej stare opreme;
 • Izvedenih 4 prikazov;
 • 500 natisnjenih zloženk;
 • Izvedena zaključna prireditev.

Urbani vrtički Kidričevo

Kratek naziv projekta: Vrtički

Nosilec projekta: Občina Kidričevo

Vrednost celotnega projekta: 41.253,41 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD (po pogodbi): 27.051,42 EUR (ESRR sklad)

Trajanje projekta: september 2018 do september 2019

 
CILJI
 • Izboljšanje odnosa do naravnih vrednot na območju LAS in povečanje njihove prepoznavnosti.
 • Spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na podeželju in v urbanih območjih.
 • Spodbujanje inovativnih pristopov k varovanju okolja in narave.
 
OPIS PROJEKTA

Prijavitelj bo na območju naselja Kidričevo prostorsko in programsko uredil območje obstoječih vrtičkov, v obsegu cca. 2,83 ha. Obstoječe vrtičke obdeluje raznolika skupina vrtičkarjev. Udeleženci s pomočjo vrta uspešno zadovoljujejo dve potrebi – prehransko samooskrbo in medsebojno druženje. Projekt bo udeležencem nudil agronomsko opismenjevanje in nov odnos do zemlje in okolja. Vrtovi tako ne bodo samo prostor kjer si bodo pridelali okolju prijazno zdravo hrano, ampak bo tudi prostor za druženje. Vrtičkarska dejavnost je pomembna z ekološkega vidika in vidika trajnostnega razvoja, za naselje pa z estetskega in ekonomskega vidika kakovostnega bivanjskega prostora. Na območju bo umeščenih 60 lesenih montažnih vrtnih lop, zalogovnik za zbiranje deževnice ter kompostnik. V osrednjem prostoru bodo še postavljene klopi, igrala in kolesarnica.

AKTIVNOSTI
 • Izdelava idejne zasnove za prostorsko in programsko ureditev vrtičkov v Kidričevem;
 • Izvedba pet delavnic vrtnarjenje, zelenjadarstvo;
 • Izvedba delovne akcije – čiščenje in urejanje lokacije;
 • Nabava in postavitev vrtnih lop, zbiralnikov deževnice, kompostnikov, kompletov miz in klopi, kolesarska stojala.
 
REZULTATI
 • Izdelana idejna zasnova urbanih vrtičkov;
 • Nabavljenih 60 vrtnih lop, 56 zbiralnikov za deževnico, 30 lesenih kompostnikov, 6 kompletov miz in klopi, 3 kolesarska stojala;
 • Izvedenih 5 delavnic.

Prostovoljstvo - vrednota družbe

Nosilec projekta: Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Dr. polju

Vrednost celotnega projekta: 29.747,53 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD (po pogodbi): 19.506,58 EUR (ESRR sklad)

Trajanje projekta: avgust 2018 do oktober 2019

 
CILJI
 • Spodbujanje vključevanja ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na območju LAS.
 
OPIS PROJEKTA

Projekt prispeva k aktivaciji ranljivih skupin, mladih do 30 let in starejših prebivalcev. Z izvedbo aktivnosti se prispeva k zmanjšanju posledic požarov in naravnih nesreč. Z izobraževanjem in usposabljanjem pa se dvigne osveščenost lokalnega prebivalstva na področju gasilstva in nudenja prve pomoči. Operacija je sestavljena iz dveh programov (prostovoljec, pridobivanje znanj za hitrejše vključevanje na trg dela). V okviru projekta bodo tako razviti in izvedeni sledeči produkti: Aktivno preživim svoj prosti čas, Obnovimo zanje prve pomoči, Naučim se gasiti, ko zagori v kuhinji, Naučim se pravilno ravnati z nevarnimi snovmi in se preizkusim v zadimljenem prostoru, Spoznam enote zaščite in reševanja. Programa bosta izvedena v okviru preventivnega dneva.

 

AKTIVNOSTI
 • Organizacija izvedbe programa Prostovoljec in programa Pridobivanje znanj za hitrejše vključevanje na trg dela;
 • Nabava opreme za izvedbo dveh programov preventivnih dni.

 

REZULTATI
 • Nabavljena oprema (sistem za prikaz gašenja požarov, prva pomoč, gasilni aparat, vedrovke, komplet gasilskih miz, stojalo s tarčo in merilno napravo, gasilske cevi, projektor s platnom, računalnik, ozvočenje z mikrofonom);
 • Izvedenih 9 prikazov programov.

Onzek

Nosilec projekta: Prosvetno društvo Cirkovce

Partnerji v projektu: Osnovna šola Cirkovce

Vrednost celotnega projekta: 37.061,81 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD (po pogodbi): 25.668,69 EUR (ESRR sklad)

Trajanje projekta: september 2018 do september 2019

 
CILJI
 • Spodbujanje vključevanja ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na območju LAS.
 
OPIS PROJEKTA

Projektna partnerja bosta s pomočjo izvedbe projekta ohranila in poustvarila slovensko ljudsko izročilo in ga v kar se da nespremenjeni obliki prenesla v sodobnost s pomočjo postavitve skulpture »Onzek« v središču naselja Cirkovc (Občina Kidričevo) in s pripravo filma o ustanovitelju najstarejše folklorne skupine v Sloveniji – Folklorna skupina Vinko Korže ter z ostalimi projektnimi aktivnostmi. Folklora je ljudska duhovna kultura sem pa sodi ljudska pesem, pripovedništvo, glasba, ples, verovanja, šege in tudi ljudsko gledališče ter ljudska umetnost katero je potrebno ohraniti za prihodnje rodove. Izvedba projekta je tako zelo povezana za zagotavljanje trajnosti ohranjanja kulturne dediščine in ohranjanja ljudskega izročila z njim pa se bo tudi privabilo ranljive skupine v družbene procese in spodbujalo medgeneracijska sodelovanja.

 

AKTIVNOSTI
 • Priprava kratkega dokumentarnega filma o Vinku Koržetu;
 • Priprava in izvedba dogodka kjer bo predstavljen dokumentarni film in dogodek postavitve skulpture »Onzek«;
 • Priprava in tisk brošure;
 • Nakup narodnih noš in čevljev za folklorno skupino Vinko Korže in otroško folklorno skupino OŠ Cirkovce;
 • Nakup glasbila tamburica.

 

REZULTATI
 • Pripravljen dokumentarni film;
 • 100 kosov dokumentarnega filma na DVD-jih;
 • 600 kosov brošure;
 • Izdelana in postavljena skulptura »Onzek«;
 • Izvedena dva dogodka;
 • Nakup narodnih noš: 10 kosov untre-rege, 5 kosov kril, 5 kosov srajc, 5 kosov predpasnikov, 15 kosov telovnikov, 20 kosov klobukov, 8 kosov rut in 8 kosov robcev, 15 kosov moških hlač, 35 kosov pletov;
 • Nakup folklornih čevljev: 7 parov moških visokih čevljev, 23 parov ženskih visokih čevljev, 10 parov ženskih nizkih čevljev, 40 parov dekliških nizkih čevljev, 15 parov fantovskih nizkih čevljev, 10 parov moških škornjev;
 • 1 kos glasbila – tamburica.

Ure učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na osnovnih šolah

Kratek naziv projekta: Ure URE in OVE na OŠ

Nosilec projekta: LEA Spodnje Podravje

Partnerji v projektu: Osnovna šola Hajdina, Šolski center Ptuj – Višja strokovna šola, Replikator d.o.o.

Vrednost celotnega projekta: 38.707,69 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD (po pogodbi): 30.391,20 EUR (ESRR sklad)

Trajanje projekta: november 2018 do januar 2021

 
CILJI
 • Izboljšanje odnosa do naravnih vrednot na območju LAS in povečanje njihove prepoznavnosti.
 • Spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na podeželju in v urbanih območjih.
 • Spodbujanje inovativnih pristopov k varovanju okolja in narave.
 
OPIS PROJEKTA

Z operacijo se bo pripravilo in izvedlo poučne in strokovne aktivnosti na temo učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE), ki bodo izvedeni na osnovnih šolah in vrtcih na območju LAS Bogastvo podeželja. Operacija bo osveščala in izobraževala mlade, njihove starše in učitelje ter zaposlene v javnem sektorju o vzdržnem razvoju, varovanju okolja in naravnih virov ter o možnostih in potencialih učinkovite rabe energije in rabi lokalnih obnovljivih virov energije ter možnih ukrepih v doseganju le-tega.

 

AKTIVNOSTI
 • Razviti, testirati in izdelati didaktični učni pripomoček iz lesa s pogonom na obnovljiv vir energije;
 • Priprava priročnika z informacijami o priporočenih, predpisanih vrednosti za vzdrževanje primerne klime v javnih stavbah s splošnimi navodili za izvajanje ukrepov učinkovitejše rabe energije;
 • Izvedba izobraževanja namenjenega zaposlenim v javnem sektorju – predvsem upravljalcem inštalacijskega sistema;
 • Izvedba praktičnega usposabljanja in svetovanja pristojnemu osebju (hišnikom, vzdrževalcem itd.), ki upravlja z inštalacijskim sistemom v energetsko obnovljenih OŠ in vrtcih na območju LAS Bogastvo podeželja za namene učinkovitejše rabe energije in znižanja porabe energije;
 • Priprava učnega programa;
 • Izvedba učne ure s temo URE in OVE.

 

REZULTATI
 • Izdelan didaktični pripomoček in poučni plakat;
 • Izvedeno mentorstvo pri dveh diplomskih nalogah;
 • Pripravljen priročnik z informacijami o priporočenih / predpisanih vrednostih za vzdrževanje primerne notranje klime z navodili za izvajanje URE s pomočjo splošnih organizacijskih ukrepov;
 • Izvedeno izobraževanje upravljalcev inštalacijskega sistema v javnih stavbah 1x;
 • Izvedeno praktično usposabljanje pristojnega osebja na energetsko obnovljenih OŠ in vrtcih na območju LAS 6x;
 • Pripravljen učni program za učne ure URE in OVE;
 • Izvedba učne ure URE in OVE na OŠ na območju LAS.
Scroll to Top