Na področju občine je prisotna tako naravna kot tudi kulturna dediščina, ki je ustrezno zavarovana. Naravno dediščino predstavljata ohranjeni naravni dobrini gozd in vodotoki. Pomemben spomenik narave so tudi rastišča močvirskega tulipana na zemljiščih ob Pesnici med regulirano strugo Pesnice in severnim obrobnim jarkom.

Večina kulturno-zgodovinskih objektov je povezanih s sakralno arhitekturo in umetnostjo. Tako lahko med najpomembnejše kulturno-zgodovinske objekte v občini štejemo cerkev Sv. Urbana. V občini je veliko kužnih znamenj in kapelic ter gomilnih grobišč. Najdemo pa lahko tudi nekaj ohranjenih spomenikov ljudskega stavbarstva, ki bi jih bilo treba ustrezno (pre)urediti.

Zaščitena kulturna dediščina občine Destrnik:

 • domačija Zasadi 3,
 • cerkev Sv. Urbana v Destrniku,
 • gomilna grobišča v Gomilcih, Gomili, Zg. Velovleku, Drstelji, Placarju (2x),
 • hiša Destrnik 11,
 • Rešev spomenik v Vintarovcih,
 • rojstna hiša dr.Jožeta Potrča v Vintarovcih,
 • dom Franca Osojnika v Desencih,
 • viničarija Destrnik 6,
 • Pihlerjeva kapelica v Levanjcih,
 • kužno znamenje v Ločkem Vrhu,
 • znamenji v Desencih in Janežovcih,
 • Bezjakova kapelica v Zg. Velovleku,
 • Rašlova kapelica v Svetincih,
 • Benkova kapelica v Svetincih,
 • Veršičeva kapelica v Zg. Velovleku,
 • Pukšičeva kapelica v Destrniku,
 • Hauptmanova kapelica v Destrniku,
 • Severjeva kapela v Placarju,
 • Grabarjeva kapelica v Drstelji,
 • Gaiserjeva kapelica v Jiršovcih,
 • Kosova kapelica v Ločkem Vrhu,
 • domačiji Žampa v Levanjcih,
 • Elsbaherjev štok v Placarju,
 • spomenik padlim v prvi svetovni vojni v Vintarovcih.
Tags: Turistična ponudbaKulturaPonudbaZnamenitosti