Občina razpolaga z športno dvorano, ki je namenjena za rekreacijo in najrazličnejše prireditve. Ponaša se tudi s sodobno urejenim Volmerjevim domom kulture. Pod šolo se nahaja večnamensko igrišče, igrišče z umetno travo in atletska steza. Nedaleč vstran je občinska stavba v kateri so zraven občinske uprave še pošta, policijska pisarna in krajevni urad. Za občane je poskrbljeno tudi za zdravstveno varstvo saj se v zdravstvenem centru nahaja ambulanta spošne medicine, zobozdravstvena ambulanta, lekarna in fizioterapija.

Ostala infrastruktura:

  • vodovodno omrežje; V občini imajo možnost dostopa do vode vsi prebivalci, dejanska pokritost je okrog 92%
  • cestne povezave: državne ceste R1 v dolžini 2.830 m ter tipa R3 v dolžini 9.154 m in občinske ceste v dolžini 83.190 m (lokalne ceste 24.370 m in javne poti 58.820 m), prav tako pa ima občina tudi gozdne ceste v dolžini 2.500 m
  • kanalizacija: izgrajene je 6.515 m kanalizacijskega omrežja. S tem ima možnost priklopa okrog 70 gospodinjstev, dejansko pa je priključenih 50 gospodinjstev
  • javna razsvetljava: z omrežjem javne razsvetljave je občina pokrita okrog 60%
  • komunikacija: v občini je zgrajeno zemeljsko kabelsko in telefonsko omrežje, s katerima je dana možnost priključitve vseh hiš v občini
  • električno omrežje: pokritost z elektriko v Občini Destrnik je okrog 99%.
Tags: Znamenitosti