Zgodovina Sveti Andraž

Sedanja občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je bila ustanovljena leta 1998. Obsega 17,6 km2 predvsem gričevnatega sveta na vzhodni strani Pesniške doline in glavne ceste Ptuj - Lenart. Poleg občinskega središča Vitomarcev s cerkvijo sv. Andraža so v njej še naselja Drbetinci, Gibina, Hvaletinci, Novinci, Rjavci in Slavšina z okoli 1250 prebivalci.

Začetki občinske samouprave segajo v leto 1849, ko je bila ustanovljena občina Sv. Andraž. Z nekaterimi ozemeljskimi spremembami se je ohranila do sredine leta 1945, ko so bile odpravljene dotedanje občine, lokalna samouprava na najnižji ravni pa se je razdrobila na posamezne vasi ali kraje. Leta 1952 je bilo naše območje razdeljeno med občini Juršinci in Trnovska vas, od leta 1957 do leta 1994 pa je bilo del velike ptujske občine. Po njeni razdelitvi na več manjših občin je bilo dodeljeno v občino Destrnik - Trnovska vas, leta 1998 pa je bila ponovno ustanovljena nekdanja občina Sveti Andraž.

Domneva se, da so bili naši kraji stalno poseljeni že v predrimskem času. Prvi pisni viri, ki nam pričajo o obstoju nekaterih sedanjih naselij pa so s konca 13. in začetka 14. stoletja. Vse do danes se je ohranil kmetijski značaj območja, ki je od konca 19. stoletja slovelo po sadjarstvu, zlasti po pridelavi in prodaji žlahtnih jabolkih. Sadjarstvo je še danes najpomembnejša gospodarska panoga. Vidno mesto zavzema tudi vinogradništvo, ljudje pa se še ukvarjajo z živinorejo, pridelavo vrtnin in sadik ter poljedelstvom.


Poglejmo še nekaj pomembnih letnic iz zgodovine občine Sv. Andraž:

  • 1850 - ustanovljena občina Sveti Andraž, prvi župan je Jožef Jurtela od 1850 do 1859; pokrivala pa je območje celotne župnije Sv. Andraža in zajemala 8 vasi
  • V petdesetih letih 20 stol. – z Juršinci povezani v občino, kasneje skupaj v veliki mestni občini Ptuj, kot samostojna Krajevna skupnost Sv. Andraž v Slovenskih goricah
  • 1994 - združeni v občino Destrnik -Trnovska vas
  • 1998 – ponovno samostojna občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah


Vse te upravne spremembe so kraju prinašale pozitivne in negativne posledice. Glavna povezovalna elementa sta bila skozi zgodovino župnija Sv. Andraža in zadnjih 200 let šola.

 

Več na www.sv-andraz.si