Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

Strategija lokalnega razvoja

Območje LAS Bogastvo podeželja obsega rodoviten, razmeroma gosto poseljen ravninski svet ob Dravi ter pokrajinsko slikovito in reliefno razgibano gričevje Slovenskih goric.

Obsega 311,8 km2 in vključuje 8 občin: Kidričevo, Hajdina, Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas. Po podatkih SURS je leta 2014 je na območju LAS živelo 28.801 prebivalcev. Leži ob pomembnih prometnicah, ponaša se s številnimi naravnimi vrednotami, kot so naravovarstvena območja Natura 2000, z bogato snovno in nesnovno kulturno dediščino, je primerno za raznovrstno kmetijsko rabo, pa tudi za poselitev in druge nekmetijske dejavnosti. Žal zaradi različnih razlogov ekonomske, naravne, kulturne in pokrajinske danosti niso povsem izkoriščene, kar kaže nizka tržna usmerjenost kmetijske pridelave, skromen turistični obisk, nerazvitost inovativnih osnovnih storitev, pomanjkanje delovnih mest na podeželju, pa tudi neuveljavljeno socialno podjetništvo, kar posledično vpliva na slabšanje demografskih razmer in odseljevanje prebivalcev, zlasti mladih.

Dokument: Strategija LAS Bogastvo podeželja

 

Scroll to Top