Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Novice

Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, na podlagi 10. člena Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22), objavljata javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega …

Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 Read More »

Objava pogojev za ustanovitev in nadaljevanje LAS za obdobje 2023-2027

V petek, 23. 12. 2022, sta bili v Uradnem listu objavljeni Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027 (v nadaljevanju: uredba) ter javni poziv. Na podlagi javnega poziva lahko lokalna partnerstva v Sloveniji pričnemo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za namen …

Objava pogojev za ustanovitev in nadaljevanje LAS za obdobje 2023-2027 Read More »

Sprememba strategije LAS Bogastvo podeželja

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA LAS BOGASTVO PODEŽELJA, ki temelji na 4 tematskih področjih, uresničuje razvojne prioritete območja LAS in izkorišča njegove razvojne potenciale. Nosilci idejnih predlogov projektov bodo skozi pripravo idejnih predlogov pomembno prispevali k usmeritvi SLR. Nosilci idejnih predlogov boste s posredovanjem svojega predloga aktivno vplivali na razporeditev preostanka sredstev v SLR ob njeni spremembi …

Sprememba strategije LAS Bogastvo podeželja Read More »

2. Javni poziv

V prizadevanju za hitrejši in celosten razvoj podeželja LAS Bogastvo podeželja objavlja 2. Javni poziv za nabor operacij v skladu z uresničevanjem ciljev SLR na območju občin, Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, MO Ptuj in Trnovska vas. Na 2. Javnem pozivu ki je razdeljen na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje SLR …

2. Javni poziv Read More »

Vabilo za redno skupščino pogodbenega partnerstva

Upravni odbor LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v slovenskih goricah, sklicuje Redno skupščino pogodbenega partnerstva LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki bo v sredo 22.03.2017 ob 17.30 uri v prostorih Občine Markovci, v Markovcih. Dnevni red: Uvodni pozdrav, izvolitev verifikacijske komisije; Ugotovitev sklepčnosti; Potrditev dnevnega reda; Poročilo predsednika; Finančno poročilo; …

Vabilo za redno skupščino pogodbenega partnerstva Read More »

Razpis za sodelovanje na 28. državni razstavi in ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij 2017

Objavljamo razpis za sodelovanje na 28. državni razstavi in ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij 2017. KGZS Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z ostalimi kmetijsko gozdarskimi zavodi in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS prirejamo v okviru prireditve DNEVI DOBROT SLOVENSKIH KMETIJ 28. državno razstavo in ocenjevanje kmečkih …

Razpis za sodelovanje na 28. državni razstavi in ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij 2017 Read More »

LAS – Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah – partnerstvo za hitrejši in celosten razvoj podeželja

V prizadevanju za hitrejši in celosten razvoj podeželja je oktobra 2015 osem občin Spodnjega Podravja, Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, MO Ptuj in Trnovska vas, skupaj z ustanovami, društvi, gospodarskimi družbami in podjetniki ustanovilo lokalno akcijsko skupino, ki deluje kot pogodbeno partnerstvo – Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki je pravna …

LAS – Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah – partnerstvo za hitrejši in celosten razvoj podeželja Read More »

Strategija lokalnega razvoja

Območje LAS Bogastvo podeželja obsega rodoviten, razmeroma gosto poseljen ravninski svet ob Dravi ter pokrajinsko slikovito in reliefno razgibano gričevje Slovenskih goric. Obsega 311,8 km2 in vključuje 8 občin: Kidričevo, Hajdina, Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas. Po podatkih SURS je leta 2014 je na območju LAS živelo 28.801 prebivalcev. Leži ob pomembnih …

Strategija lokalnega razvoja Read More »

Scroll to Top