Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Izjava za javnost Park prostoživečih živali

Park prostoživečih živali 1 in 2 za območje LAS Bogastvo podeželja predstavlja odličen primer dobre prakse.

Mag. Mojca Metličar, strokovna vodja LAS Bogastvo podeželja: Park prostoživečih živali 1 in 2 za območje LAS Bogastvo podeželja predstavlja odličen primer dobre prakse, kako se lahko program CLLD pozitivno odraža na terenu, posamezen projekt /operacija pa predstavlja primer dobre prakse. Dolgoročno predstavlja projekt potencial, nov program, možnost razvoja novih delovnih mest, hkrati pa neprecenljivo bogastvo, ki ga te ogrožene vrste živali, katerih že nekaj ni več v naravnem okolju, predstavljajo za območje LAS, lokalno skupnost in tudi širšo Slovenijo ter srednjo Evropo.

Nosilec projekta Park prostoživečih živali je podjetje Siesa, Aleksander Horvat s.p., vodja projekta pa g. Aleksander Horvat. Projekt je bil prijavljen na 1. javni poziv LAS-a Bogastvo podeželja v letu 2017. Ponovno je to storil v letu 2018, ko se je z nadaljevanjem projekta (Park prostoživečih živali 2) prijavil na 2. javni poziv in bil ponovno uspešen. V obeh primerih projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru programa CLLD. Celotna vrednost prvega projekta je znašala 33.367,44 EUR, znesek sofinanciranja pa 23.388,58 EUR. Predvidena celotna vrednost drugega projekta je 74.929,01 EUR, znesek sofinanciranja pa 49.855,08 EUR).

 

Aleksander Horvat, prijavitelj projekta poudarja: Park prostoživečih živali bo namenjen predvsem izobraževanju, informiranju, osveščanju ter skrbi za ogrožene živalske vrste širši javnosti, ki jih bo obiskovalec v parku lahko spoznal v živo. Kljub odprtju za javnost bo na prvem mestu skrb za dobrobit živali, saj le v optimalnih pogojih lahko pričakujemo mladičke, ki so neprecenljiv faktor ohranitve posamezne živalske vrste. Iz tega razloga bodo možni le vodeni ogledi z razlago in omogočeno omejeno gibanje za obiskovalce. S projektnimi aktivnostmi želimo ustvariti pogoje za predstavitev parka prostoživečih živali in odprtje slednjega javnosti. Uradna otvoritev je predvidena v prihodnjem letu.

 

Park prostoživečih živali bo ponujal zanimivosti za ciljne skupine kot so družine z otroki, šolarje, dijake in študente ter osebe s posebnimi potrebami, ter bo ponujal višji nivo znanja, za znanja željne obiskovalce. Ponujal bo tudi razne gozdne in druge naravne poti, ki bodo omogočale obiskovalcem sproščujoč sprehod skozi park, kjer lahko živali občudujejo iz neposredne bližine.

 

Z izvedbo obeh projektov se namerava doseči naslednje:

 • Skrbeti za ohranjanje določenih živalskih vrst;
  Predstaviti pomen ohranitve ogroženih vrst širši javnosti;
 • Vzpostaviti park in odprti slednjega za obiskovalce;
 • Park bo obiskovalcem nudil široko paleto različnih dejavnosti, ki so namenjene vsem starostnim skupinam in bodo temu primerno podprte s spremljajočimi aktivnostmi: Gozdni park, močvirski park, botanični park, vodni park, kmečki del; Živali (ogled in predstavitev).

 

V okviru prvega projekta Park prostoživečih živali so bile izvedene sledeče projektne aktivnosti:

 • Vzpostavitev in ureditev tematske sprehajalno učne poti v dolžini 1.000 m;
 • Postavitev zunanje varovalne ograde;
 • Ureditev bajerja za močvirske sklednice in druge že prisotne avtohtone dvoživke;
 • Izdelava in postavitev tabel za opis živali;
 • Izvedba 8 delavnic z ogledom živalskih vrst in predstavitvijo parka.

 

V okviru drugega projekta Park prostoživečih živali 2 se izvajajo projektne aktivnosti:

 • Postavitev interaktivnega inkubatorja, kjer bo obiskovalec dobil vpogled v dogajanje v času valjenja;
 • Nakup programske opreme in IKT za predstavitev dogajanja v inkubatorju in normalno delovanje inkubatorjev, komplet avdio oprema( zvočniki, kabli, mikrofon…);
 • Postavitev ti. kmečke lope, ki bo omogočala izvedbo delavnic in predavanj na temo ogroženih vrst živali;
 • Izvedba 10 delavnic.


Prof. dr. Alenka Dovč, VF UN: partner v projektu Veterinarska fakulteta UL je prevzela organizacijsko in vsebinsko izvedbo različnih delavnic na najrazličnejše teme v katerih se udeležence seznani z posameznimi živalskimi vrstami, razvojem, arheologijo in tudi izdelavo origamijev. Delavnice so interaktivne, na katerih je poudarek na pogovoru, izkustvenem doživetju. Lokacija parka je izjemno dobra, odlično sodelujemo z Aleksandrom, prijaviteljem projekta. Pri izvedbi delavnic aktivno pomagajo tudi študentje veterine, ki samostojno vodijo delavnice. Priznati moram, da me prekašajo v izvedbi, kar me dela ponosno. Poleg študentov veterine smo aktivno vključili še študente zootehnike in arheologije, saj smo skupaj lahko še boljši.

 

Franc Pukšič, župan občine Destrnik: občina Destrnik sestoji iz dveh dolin in hribovja. V rogozniški dolini, kjer je lociran park prostoživečih živali, predstavlja projekt v lokalni skupnosti popolno osvežitev in popestritev ponudbe, nov program z neprecenljivo vsebinsko vrednostjo, ki bo imel dolgoročno, trenutno še nepredstavljiv, vpliv na prepoznavnost občine Destrnik, območja LAS Bogastvo podeželja in tudi širše. Predstavlja primer dobre prakse, kjer moči združijo različni sektorji (zasebni, javni) in ob podpori LAS Bogastvo podeželja (lokalna akcijska skupina) in lokalne skupnosti razvijajo nove programe, odkrivajo bisere, ki jih lokalno območja skriva in predvsem zasledujejo pristop » Od spodaj navzgor«, kar je bistvo programa CLLD.

 

Dokumenti: 

 

Scroll to Top