Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

IZJAVA ZA JAVNOST – 4. poziv EKSPR- NVO

REZULTATI 4. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS BOGASTVO PODEŽELJA občin 

Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Trnovska vas in Destrnik v letu 2019, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja -NVO

Lokalna akcijska skupina (LAS) Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki na območju osmih občin Spodnjega Podravja (Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas) v partnerstvu združuje javne, zasebne in nevladne organizacije ter posameznike je 20.01.2019 objavila 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Bogastvo podeželja v letu 2019, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Na javni poziv, ki je bil odprt do 20. marca 2019, je prispelo 9 vlog. Te so šle v proces ocenjevanja. Ocenjevalna komisija je na podlagi specifičnih meril odobrila 9 projektov, ki izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev sofinanciranja. Rezultati ocenjevanja so bili potrjeni na 13.06.2019. na 4 korespondenčni seji UO LAS.

Osnovna ideja operacije Tesarska obrt v Antiki je izvesti pet delavnic in izobraziti najmanj 15 oseb za izdelavo uporabnih predmetov iz lesa. Osredotočili bi se na izdelavo krožnikov, pladnjev, žlic in skled, ki bodo vse imele uporabno vrednost. Te osebe bodo novo pridobljeno znanje uporabljale na rimskih prireditvah v Rimskem Kampu Poetovio in v svojem okolju skozi vse leto. Cilj  ohranitve teh znanj so  proizvodi: leseni krožniki, sklede, žlice, stoli. Navedeni izdelki se bodo uporabljali na rimskih prireditvah, presežki pa bodo ponujeni v prodajo obiskovalcem. Usposobljene osebe se lahko v nadaljevanju razvijejo v samostojne podjetnike, obrtnike, ki bodo svoje znanje še nadgrajevali in ga prenašali naprej. Aktivnosti operacije so naslednje: Pregled stanja in javna objava za zbiranje kandidatov za delavnice; Ureditev prostora v obstoječem Rimskem Kampu Poetovio; Nabavi se osnovno orodje za izdelavo lesenih izdelkov. Po naročilu se izdelajo replike starih orodij, kot so dleta, skobelniki, brusi, stojala, cca. 40 kosov opreme; Za udeležence se uredi vse potrebno od materiala, prostora, predavateljev, mojstrov, hrane in koncepta trajnostnega razvoja; Vse se predstavlja in ureja na obstoječi internetni strani www.rimskeigre.si; Prve delavnice se predstavijo na otvoritvi Rimskih iger v Rimskem kampu Poetovio; Izvedejo se delavnice v vrtcih in šolah, ter zaključne delavnice v Rimskem kampu Poetovio z demonstracijo izdelave lesenih izdelkov.

Kulturno društvo Idila s projektom Babičina skrinja želi ohranjati in varovati nesnovno kulturno dediščino – poustvarjati slovensko ljudsko izročilo in ga v kar se da nespremenjeni obliki prenašati s sodobnost s sledečimi aktivnostmi: pripravo 3 glasbenih delavnic v različnih krajih, ki bodo osnovana tudi na medgeneracijskem prenosu znanja.

Rezultati delavnic bodo predstavljeni na javnem dogodku, ki bo podprt tudi z kulturnim programom drugih kulturnih društev. V okviru projekta se bodo vršile naslednje aktivnosti oz rezultati op.: Nakup glasbil – glasbeni set tolkal, lončeni bas, bariton, glasbena produkcija – 100 kom zgoščenka, 3x delavnica v različnih krajih – Cirkovce, Spuhlja, Juršinci ter priprava in izvedba dogodka – predstavitev rezultatov delavnic, sodelovanje kulturnih društev več občin – Cirkovce, Spuhlja, Juršinci…

Projekt  Tek za pokal Ravno polje  je projekt, ki spodbuja k razmisleku o zdravem in aktivnem načinu življenja, spodbuja k gibanju, k promociji organizatorja in območja izvedbe teka. Glavne aktivnosti organizacije tekaškega dogodka bodo: organizacijo dogodka (priprava vabil in promocijskih oglasov na spletni strani in fb-ju, postavitev redarjev in kontrolorjev na stezah, postavitev postojank (osvežilni napitki, osvežilno sadje), postavitev kontrolnih točk na razcepu 5 in 10 km, razdelitev štartnih številk, majic in bidonov prijavljenim tekačem); tehnična izvedba (zagotovitev paketne storitve obdelave in vnosa e-prijav tekačev, pripravo programske opreme/ izvedbo elektronskih meritev časa, start/cilj, izpis rezultatov in razglasitev rezultatov, postavitev led semaforjev, postavitev ciljnega loka oz. napihljivega štartnega loka, zagotovitev tehničnega osebja za izvedbo elektronskega merjenja časa, zagotovitev štartne številke s čipom), promocijsko tržna aktivnost zagotovitev in razdelitev športnih promocijskih tekaških majic in promocijskih bidonov, označitev tekaške trase ( nabava in postavitev :dve veliki tabli 1x1m in 6 tabel 30x10cm).

Projekt  Replika starega koranta zajema izdelavo replike kostuma prvotnega koranta na podlagi slikovnega materiala iz arhiva pokrajinskega muzeja. Izdelavo te replike bi naredili za potrebe predstavitve pustnega običaja obhod koranta nekoč. Prvotni korant je bil izdelan iz zajčjih kož in dosti bol skromno narejen kot jih poznamo sedaj. Imel je le en večji zvonec odzadaj, sedaj jih ima pet, obute črne škornje in brez gamaš katere ima danes. Glavne aktivnosti: izdelava replike starega koranta, fotografiranje, priprava in tisk predstavitvenega letaka (1000 kos), pogostitev na predstavitvi projekta (cca 300 obrokov), postavitev in izvedba sejma, izvedba 3 delavnic za otroke na terenu;

Podeželska mladina ohranja tradicijo (POT) je projekt, ki ga bo izvedlo DPM Spodnje Podravje na območju LAS. Mladi si želimo obuditi oz. ohraniti stare običaje, ki so značilni za naše območje. Namen projekta je ohranitev društvenega življenja na podeželju ter izobraževanju mladih iz ruralnih kakor tudi urbanih naselij. Iz tega razloga, bomo organizirali aktivnosti, kot je na primer pletenje košar iz vej, izdelavo papirnatih rožic in okrasja za pustne maske, pletenje vencev luka, ličkanje koruze, trgatev in prešanje grozdja, košnjo z ročnimi kosami, žetev, delavnico kuhe in peke tradicionalnih jedi… Radi bi, da nam kmečke ženske in starejši ljudje prenesejo svoja znanja, da bomo jih mladi lahko ohranjali in prenašali naprej. Številne aktivnosti, ki jih bomo izvedli so namenjene povezovanju z ostalimi društvi, ki povezujejo mlade in starejše iz podeželja, zabavi ob ohranjanju kmečkih opravil, druženju ter ohranjanju vrednot in tradicij našega območja. Glavne aktivnosti so: izvedba 8 delavnic: moderiranje osmih delavnic, nakup 150 majic za poenotenje na dogodkih/delavnicah, promocijski material: izdelava kulijev, društvena zastava in reklamno stojalo, brošure ali koledarji z združenimi utrinki, predstavitvijo vseh delavnic. Izvedba zaključne sklenitve projekta: strokovna ekskurzija na območju LAS – Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah.

Z operacijo Skupaj za skupnost želimo okrepiti medgeneracijsko strpnost in povezovanje v društvu med članstvom in animirati območje delovanja, ki ga društvo pokriva z različnimi povezovalnimi aktivnostmi, saj smo mnenja, da je društvo gibalo razvoja, prostori okoli gasilskega doma so mesto druženja in srečevanja različnih generacij. Cilj operacije je medgeneracijska povezanost in strpnost, enakopravnost med spoloma, in aktivno vključevaje ranljivih skupin v družbeno življenje okolice. Glavne aktivnosti so. kuharska delavnica za mlade, medgeneracijske delavnice: prenos znanja med različnimi generacijami: praktična uporaba interneta, računalniško opismenjevanje za starejše krajane 60+, praktična delavnica uporaba pametnih telefonov ( ciljna skupina 60+) ( jesen/zima 2019), medgeneracijsko srečanje s športnimi igrami ( pomlad/poletje 2020), ogled območja LAS ( ogled medgeneracijskega centra v naravi, parka prostoživečih živali, Puhovega muzeja, turistične kmetije Lovrec in stare preše z vodeno degustacijo), izvedba vaškega srečanja z dnevom odprtih vrat ( maj 2020), kino za otroke; postavitev novoletne jelke in okrasitev (otroška delavnica – izdelava novoletnih okraskov,) migaj z nami- športno druženje vaških otrok s piknikom, dan odprtih vrat gasilskega doma ;

Nakup opreme: cca 50 majic za otroke in odrasle; nakup različnih športnih rekvizitov ( različne žoge ( nogomet, košarka, odbojka, rokomet…) ) šotor za izvajanje aktivnosti na prostem, 10 kompletov miz;

Tradicija Hajdina je projekt TD Mitra v partnerstvu z Občino Hajdina, katerega glavni namen je ohranitev in obuditev špeharstva na območju občine. Za to območje zgodovinski viri navajajo številne tradicionalne dejavnosti, ki so sicer bile prisotne na širšem obdravskem območju. Prijavitelj jih bo ob podpori partnerja dokumentiral in predstavil širi javnosti. Glavne aktivnosti so: izvedba raziskave tradicionalnih dejavnosti špeharstva in pletarstva, izvedba intervjujev s še živečimi nosilci oz. Poznavalci teh dejavnosti, fotografsko in video dokumentiranje različnih faz dejavnosti ter nastanek različnih značilnih izdelkov, vsake posamezne tradicionalne dejavnosti, izdelava tiskanega in digitalnega priročnika za vsako posamezno dejavnost, priprava izhodišč za vključitev obeh tradicionalnih dejavnosti ter predstavitev le-teh v turistično ponudbo območja občine Hajdina.

ODADOŽ je projekt, katerega namen je ohraniti znanje, izkušnje, nasvete ter predstavljene projekte ohraniti v enotni zbrani obliki, ki bo končnemu uporabniku služila kot vsebina za pridobivanje znanja in oblikovanje novih idej, vendar na drugačen način, skozi tako imenovane opis z izkušnjami in nasveti… Glede na 20-letne izkušnje so članice društva podprle idejo o predstavitvi delovanja oz. naše prakse za ohranjanje tradicije in izkušenj za bodočnost…

Do sedaj je članstvu predstavljen projekt oz. idejna zasnova za bodoče izvajanje aktivnosti,  kar bo predstavljalo nabor in izbor vseh dosedanjih fizičnih projektov, dogodkov ali izobraževanj v pisni, elektronski ali v obliki fotografij, opis le teh po ključu oz. zaporedju črk abecede ter kasneje izdaja v tiskani obliki. Glavne aktivnosti partnerstva, v katerem poleg prijavitelja sodelujeta še Občina Hajdina in Društvo gospodinj Draženci so: začetek zbiranja fotodokumentacije, urejanje fotodokumentacije in pisnih virov, zbiranje fizičnih dokazov ter dokumentiranje le teh v elektronski in pisni obliki, izbor vsebin po predlaganih poglavjih, izdelava in  pregledovanje tekstov in izbor fotografij za pripravo v oblikovanje v PDF formatu, pregled osnutka tiskane oblike, končni tisk zbranih vsebin pod naslovom Vse o nas od A do Ž, ter Zbornik Spominov

Izdaja knjige – monografije z naslovom Vojna bolnišnica Sternthal / Strnišče pri Ptuju med letoma 1915 in 1918 na fotografijah in razglednicah je partnerski projekt prijavitelja in Občine Kidričevo, katerega glavni namen je predstavitev zgodovine skozi razglednice.  Rezultat bo izdana knjiga ki bo  opisovala dogajanje v zaledju prve svetovne vojne, kjer so Avstro-Ogrske oblasti leta 1915, ustanovile najprej taborišče za vojne ujetnike, z odprtjem bojišča na soški fronti pa so kompleks barak, preuredili v rezervne vojne bolnišnice s sedeži v matičnih državah znotraj a-o monarhije.

Prevzem dokumenta: REZULTATI 4. JAVNEGA POZIVA (WORD)

Pripravili:

Mag. Mojca Metličar,

Strokovna vodja LAS Bogastvo podeželja

Marcela Slekovec

Strokovna sodelavka LAS Bogastvo podeželja

 

 

Scroll to Top