Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

Izjava za javnost

REZULTATI 2. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS BOGASTVO PODEŽELJA občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Trnovska vas in Destrnik v letu 2018, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Lokalna akcijska skupina (LAS) Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki na območju osmih občin Spodnjega Podravja (Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas) v partnerstvu združuje javne, zasebne in nevladne organizacije ter posameznike je 4. septembra 2017 objavila 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Bogastvo podeželja v letu 2018, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Na javni poziv, ki je bil odprt do 15. novembra 2017, je prispelo 7 vlog. Te so šle v proces ocenjevanja. Ocenjevalna komisija jena podlagi specifičnih meril odobrila 6 projektov, ki izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev sofinanciranja, 1 pa zavrnila. Rezultati ocenjevanja so bili potrjeni na 8.1.2018 redni seji UO LAS, prav tako pa so že potrjeni s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Projekt Doživetje pod slamo bo osredotočen naohranjanje kulturne dediščine in prenos znanja na mlade. V času trajanja projekta bodo obnovili in opremili Simoničevo domačijo in izvedli delavnice ter druge dogodke s prikazom domačih obrti in običajev.

V Kidričevem bodo v projektu MEDGENCEKID z vzpostavitvijo različnih naprav (plezalna stena, drogi, naprav a za ravnotežje …) in izdelavo pripomočkov za druženje spodbujali kakovostno preživljanje prostega časa in vključevanje ranljivih skupin s poudarkom na starejših. Prav tako pa bodo izvedli več animacijskih dogodkov in vsebinskih delavnic.

S pomočjo projekta ŠRC Gramoznica Pleterje – Vzhodni del bodo omenjeno območje      namenili naravovarstveno –izobraževalnemu turizmu. Uredili bodo učno pot z opazovalnicami, čutno pot, informativne table, uredili bodo nabrežine in ohranjali zeleni pas ob vodi.

Projekt Zapelji se z Zero C želi z informiranjem in ozaveščanjem o uporabi alternativnih načinov transporta in povečanjem medgeneracijskega sodelovanja ter medsebojne pomoči spodbujati spremembe na lokalni ravni. Slednje bo najbolj vidno pri izvajanju aktivnosti »prostošoferstva«, kjer bodo prostovoljci z električnim vozilom prevažali predstavnike ranljivih skupin po različnih opravkih v bližnji in daljni okolici.

ENE-RAST projekt LEA Spodnje Podravje je namenjen pripravi energetskih ocen kmetijskih objektov in objektom namenjenih turistični dejavnosti. Prav tako se bodo izvajale delavnice in druge podporne aktivnosti o ozaveščanju učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih.

Odobreni projekti (dosegli več kot 70 točk).

Št. prijavePrijaviteljNaziv operacijeZaprošena sredstva
02/2018-1Občina Trnovska vasDoživetje pod slamo49.507,59
04/2018-1Vital gostinstvoMEDGENCEKID37.928,92
05/2018-1Občina KidričevoŠRC Gramoznica Pleterje – V del30.535,08
06/2018-1Zavod nazaj na konjaZapelji se z Zero C30.923,50
03/2018-1LEA Spodnje PodravjeEnerast18,767,00
Skupaj zaprošenih sredstev:167.662,09

Prijavitelj Občina Destrnik je umaknila vlogo Modrost razigranost.

Št.PrijaviteljNaziv operacije
01/2018-1Občina DestrnikMODROST – RAZIGRANOST

Zavrnjeni projekti (na ocenjevanju dosegli manj kot 70 točk)

Št.PrijaviteljNaziv operacije
   
07/2018-1Miran MurkoMuzej in vrt z domačimi živalmi

Prevzem dokumenta: Rezultati 2. Javnega poziva – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Pripravila:

Mag. Mojca Metličar,

strokovna vodja LAS Bogastvo podeželja

 

Scroll to Top