Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Izjava za javnost – 2. JP EKSRP

REZULTATI 2. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS BOGASTVO PODEŽELJA občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Trnovska vas in Destrnik v letu 2018, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Lokalna akcijska skupina (LAS) Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki na območju osmih občin Spodnjega Podravja (Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas) v partnerstvu združuje javne, zasebne in nevladne organizacije ter posameznike je 4. septembra 2017 objavila 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Bogastvo podeželja v letu 2018, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Na javni poziv, ki je bil odprt do 15. novembra 2017, je prispelo 7 vlog. Te so šle v proces ocenjevanja. Ocenjevalna komisija jena podlagi specifičnih meril odobrila 6 projektov, ki izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev sofinanciranja, 1 pa zavrnila. Rezultati ocenjevanja so bili potrjeni na 8.1.2018 redni seji UO LAS, prav tako pa so že potrjeni s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Projekt Doživetje pod slamo bo osredotočen naohranjanje kulturne dediščine in prenos znanja na mlade. V času trajanja projekta bodo obnovili in opremili Simoničevo domačijo in izvedli delavnice ter druge dogodke s prikazom domačih obrti in običajev.

V Kidričevem bodo v projektu MEDGENCEKID z vzpostavitvijo različnih naprav (plezalna stena, drogi, naprav a za ravnotežje …) in izdelavo pripomočkov za druženje spodbujali kakovostno preživljanje prostega časa in vključevanje ranljivih skupin s poudarkom na starejših. Prav tako pa bodo izvedli več animacijskih dogodkov in vsebinskih delavnic.

S pomočjo projekta ŠRC Gramoznica Pleterje – Vzhodni del bodo omenjeno območje namenili naravovarstveno –izobraževalnemu turizmu. Uredili bodo učno pot z opazovalnicami, čutno pot, informativne table, uredili bodo nabrežine in ohranjali zeleni pas ob vodi.

Projekt Zapelji se z Zero C želi z informiranjem in ozaveščanjem o uporabi alternativnih načinov transporta in povečanjem medgeneracijskega sodelovanja ter medsebojne pomoči spodbujati spremembe na lokalni ravni. Slednje bo najbolj vidno pri izvajanju aktivnosti »prostošoferstva«, kjer bodo prostovoljci z električnim vozilom prevažali predstavnike ranljivih skupin po različnih opravkih v bližnji in daljni okolici.

ENE-RAST projekt LEA Spodnje Podravje je namenjen pripravi energetskih ocen kmetijskih objektov in objektom namenjenih turistični dejavnosti. Prav tako se bodo izvajale delavnice in druge podporne aktivnosti o ozaveščanju učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih.

Odobreni projekti (dosegli več kot 70 točk).

Zap. št. Prijavitelj Naslov operacije Zaprošena vrednost
02/2018-1 Občina Trnovska vas Doživetje pod slamo 49.507,59
04/2018-1 Vital gostinstvo MEDGENCEKID 37.928,92
05/2018-1 Občina Kidričevo ŠRC Gramoznica Pleterje - V del 30.535,08
06/2018-1 Zavod nazaj na konja Zapelji se z Zero C 30.923,50
03/2018-1 LEA Spodnje Podravje ENE-RAST 18,767,00
SKUPAJ: 167.662,09

Prijavitelj Občina Destrnik je umaknila vlogo Modrost razigranost.

Zap. št. Prijavitelj Naslov operacije
01/2018-1 Občina Destrnik MODROST - RAZIGRANOST

Zavrnjeni projekti (na ocenjevanju dosegli manj kot 70 točk)

Zap. št. Prijavitelj Naslov operacije
07/2018-1 Miran Murko Muzej in vrt z domačimi živalmi

Pripravila:

Mag. Mojca Metličar,

strokovna vodja LAS Bogastvo podeželja

 

Dokument: Izjava za javnost

Scroll to Top