Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

Informacija objava 2. JP 2018

2. JAVNI POZIV LAS – Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah – partnerstvo za hitrejši in celosten razvoj podeželja

V prizadevanju za hitrejši in celosten razvoj podeželja LAS Bogastvo podeželja objavlja 2. Javni poziv za nabor operacij v skladu z uresničevanjem ciljev SLR na območju občin, Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, MO Ptuj in Trnovska vas.

Na 2. Javnem pozivu ki je razdeljen na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje SLR sofinanciran iz EKSRP in 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje SLR sofinanciran iz ESRR. Skupno je razpisanih 600.000,00 € in sicer 300.000,00 za vsak sklad.

Javni poziv bo odprt do 13.10.2017;

Delavnice na temo Javni poziv za pripravo vlog bodo predvidoma v sredo 20.09.2017 ob 16. Uri v dvorani KGZS zavoda Ptuj in 21.09.2017 ob 16. Uri, kraj delavnice še sporočimo v nadaljevanju;

 

V sklopu 2. Javnega poziva smo se odločili za pokrivanje naslednjih prioritetnih področij Strategije lokalnega razvoja :

– Ustvarjanje novih delovnih mest: Za povečanje zaposlitvenih možnosti bomo v obdobju 2014 – 2020 na območju LAS izvajali naslednje ukrepe: krepitev usposobljenosti in motiviranosti prebivalcev ter identitete območja, aktiviranje lokalnih potencialov za zaposlitve v kmetijstvu in drugih dejavnostih ter oblikovanje podpornih okolij za razvoj podjetništva na območju LAS

– Razvoj osnovnih storitev: V 2. Javnem pozivu je poudarek na ohranitvi in obnovi kulturne dediščine ter zagotavljanju pogojev za njeno vključevanje v gospodarski razvoj območja.

– Varovanje okolja in ohranjanje narave: bomo uresničevali z naslednjimi ukrepi: prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih pristopov, sanacija in obnova degradiranih območij ter varovanje, predstavitev in raba naravnih vrednot.

– Večja vključenost ranljivih skupin; Na območju LAS so bile v postopku priprave SLR identificirane ranljive skupine, in sicer: brezposelne prebivalce, mlade do 30 let, ženske, socialno ogrožene družine, družine brez sredstev za preživljanje, invalide, starejše prebivalce in otroke brez staršev ali rejniške družine. Ukrep spodbuja aktivnosti, ki temeljijo na odgovornosti in solidarnosti prebivalcev na podeželju do ranljivih skupin, zlasti do starejši, ki so posebej občutljivi zaradi slabšanja socialnih razmer, osamljenosti in izključenosti iz družbe. Na tem področju so v ospredju projekti, namenjeni povezovanju, usposabljanju in drugim oblikam dela s starostniki. V programskem obdobju 2014 – 2020 bomo krepili sodelovanje med strokovnimi ustanovami, društvi in posamezniki, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami prebivalcev s ciljem povečati in izboljšati programe in storitve na področju dela z ranljivimi skupinami.

 

Poudarek se bo vršil predvsem na povezovanju, sodelovanju in mreženju deležnikov območja, saj se predvideva vsaj 70 % partnerskih projektov na območju. Z razpisanimi sredstvi želimo pomembno vplivati na vitalnost območja, povečati prepoznavnost in popestriti ponudbo na območju. Svetlo prihodnost vidimo v povezovanju in simbiozi med sektorji in deležniki, saj tak način povezovanja pozitivno vpliva na razvoj območja. Zavedamo se, da je še dolga pot do odličnosti območja, a upamo da bodo CLLD sredstva bistveno pripomogla k razvoju, prepoznavnosti, vitalnosti ter nenazadnje tudi odličnosti območja.

 

Dokument: Izjava za javnost

 

Pripravila:

Mag. Mojca Metličar, strokovna vodja LAS Bogastvo podeželja

Dr. Vladimir Korošec, predsednik LAS

Scroll to Top