Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

1. Javni poziv EKSRP 2014-2020

S tradicijo v prihodnost

Naziv projekta: Z ohranjanjem vinogradniške in kulinarične tradicije ptujskega podeželja v trajnostno prihodnost po meri vsakega posameznika in narave

Nosilec projekta: Mestna občina Ptuj

Partnerji v projektu: Društvo vinogradnikov in sadjarjev osrednje Slovenske gorice, Društvo kmetic Mestne občine Ptuj in Osnovna šola Ljudski vrt – podružnica Grajena

Vrednost celotnega projekta: 45.869,25 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD (po odločbi): 24.314,59 EUR (EKSRP sklad)

Trajanje projekta: december 2017 do december 2019

 
CILJ
 • Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih;
 • Izboljšanje infrastrukture v naseljih za višjo kakovost bivanja in razvoj gospodarskih dejavnosti;
 • Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju.
 
OPIS PROJEKTA

S projektom se želi vključiti vse skupine prebivalcev, od osnovnošolskih otrok, gospodinj do vseh prebivalcev tega območja. Zato se bo v Domu krajanov Grajena dogradila kuhinja, ki bo omogočila gospodinjam pripravljati najrazličnejše tradicionalne jedi, tudi skupaj z učenci OŠ Ljudski vrt – Podružnica Grajena ter pripraviti razstavo značilnih jedi za to območje. Izgradnja kuhinje jim bo omogočila tudi organizacijo različnih izobraževalnih delavnic na temo ohranjanja tradicionalnih jedi naših prednikov.

V obnovljeni preši, v vinogradniškem muzeju, na Mestnem Vrhu, se bo obogatila zbirka razstavnih eksponatov s povečanjem le teh in z njihovim pravilnim poimenovanjem. Člani Društva vinogradnikov in sadjarjev Osrednje Slovenske gorice bodo v sodelovanju z učenci OŠ Ljudski vrt – Podružnica Grajena zbirali zgodovinske eksponate vezane na kmetijstvo s poudarkom na vinogradništvu. Po zaključku te aktivnosti bo izdana predstavitvena zloženka o vinogradniškem muzeju z opisi vseh eksponatov. Z vključevanjem otrok v zbiranje eksponatov se želi vzbuditi zavest o pomenu ohranjanja naše bogate kulturne dediščine kot pomembnega gradnika identitete naroda.

Novost v občini in na območju LAS Bogastvo podeželja bo predstavljal na novo urejen ampelografski vrt pri vinogradniškem muzeju z zasajenimi 10 sortami vinske trte, kar bo doprineslo k vzdrževanju, ohranjanju kolekcije trsnega izbora vinorodnega okoliša Slovenske gorice.

 
AKTIVNOSTI
 • Izgradnja prizidka kuhinje v Domu krajanov Grajena in nakup opreme za kuhinjo;
 • Obogatitev muzejskih eksponatov v vinogradniškem muzeju na Mestnem Vrhu;
 • Zasaditev in ureditev ampelografskega vrta pri vinogradniškem muzeju;
 • Izdaja večjezične predstavitvena zloženka o vinogradniškem muzeju;
 • Izdelava tablic za označevanje eksponatov in dveh označevalnih tabel za vinogradniški muzej;
 • Priprava in izdaja zbornika o zgodovini vinogradništva;
 • Izvedba 10 kulinaričnih delavnic;
 • Priprava dveh dobrodelnih kosil;
 • Priprava razstave lokalnih tradicionalnih jedi na zaključni prireditvi;
 • Izvedba zaključne prireditve.
 
REZULTATI
 • Zgrajen prizidek za kuhinjo v Domu krajanov Grajena;
 • Nabavljena oprema za kuhinjo;
 • 3000 kosov večjezične zloženke o vinogradniškem muzeju;
 • Tablice za označevanje eksponatov;
 • 2 kosa označevalne table;
 • 500 kosov zbornika o zgodovini vinogradništva;
 • Zasajen ampelografski vrt pri vinogradniškem muzeju;
 • Izvedenih 10 delavnic;
 • 2x pripravljeno dobrodelno kosilo;
 • Pripravljena razstava lokalnih tradicionalnih jedi na zaključni prireditvi;
 • Izvedba zaključne prireditve.

Prodaja proizvodov slovenskih kmetij

Nosilec projekta: Javne službe Ptuj d.o.o.

Partnerji v projektu: KGZS Zavod Ptuj in ZRS Bistra Ptuj

Vrednost celotnega projekta: 58.294,94 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD (po odločbi): 40.799,46 EUR (EKSRP sklad)

Trajanje projekta: november 2017 do septembra 2019

 
CILJ
 • Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih.
 • Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih.
 
OPIS PROJEKTA

S projektom je potrošnikom omogočen lažji dostop do kvalitetne ponudbe domačih slovenskih kmetijskih proizvodov, kmetijskih gospodarstvom pa zagotavljanje izdelkov potrošniku izven svoje kmetije, saj pridelovalcu zmanjka časa in logistike za prodajo na tržnici oz. na zunanjih prodajnih mestih. Projekt vključuje nabavo, prevzem in prodajo kmetijskih proizvodov. Z operacijo se bo pripomoglo k večji prepoznavnosti lokalne ponudbe, k skrajšanju dobavnih verig, k razbremenitvi proizvajalcev, ki se jim bo z odkupom omogočila prodaja njihovih izdelkov. Podprl se bo razvoj lokalnega okolja in razvoj podeželja ter zagotovila dodatna oblika prodaje na drobno. Večji dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za večjo prehransko samostojnost, ohranjanje in razvoj kmetij, varovanje okolja in posledično za zdravje ljudi. Ponudba obsega prodajo različnih kmetijskih proizvodov ter se skozi leto prilagaja sezonski ponudbi.

 
AKTIVNOSTI
 • Nakup primernega vozila za prodajo in za potrebe prevoza po lokacijah;
 • Nakup tehnične opreme in materiala, potrebnega za prodajo, zagotovitev in oprema prodajnega prostora;
 • Izvedba delavnic s kmetijskimi subjekti in analiza potrošnikov;
 • Povezovanje vlagatelja in partnerjev s kmetijskimi proizvajalci;
 • Zaposlitev ene osebe za polni delovni čas na novo delovno mesto za prodajo izdelkov;
 • Izvedba promocije, informiranja in oglaševanja;
 • Odkup pridelkov in izdelkov od kmetijskih subjektov ter prodaja kmetijskih pridelkov na terenu.
 
REZULTATI
 • Ustvarjeno 1 novo delovno mesto;
 • Nabavljeno 1 vozilo za potrebe prodaje na terenu;
 • Nabavljena mobilna oprema: 1x trgovinska tehnica, 1x mobilna blagajna, 1x tiskalnik, 1x računalniški program za prodajo;
 • Nabavljenih 2000 kosov biorazgradljivih vrečk, 1000 kosov papirnatih vrečk, nakup 30 kosov lesenih gajbic;
 • Izdelanih 1000 kosov promocijskih letakov;
 • Izvedena delavnica s kmetijskimi subjekti.
Scroll to Top