Projekti LAS ESRR sklad

Projekti LAS ESRR sklad (1)

V treh sosednjih LASih začeli izvajati skupni projekt sodelovanja Na(j)prej lokalno! Naziv operacije: Na(j)prej lokalno!


Partnerji: LAS BOGASTVO PODEŽELJA (vodilni partner)

LAS HALOZE
LAS DOBRO ZA NAS

  

Terminski plan:
Začetek operacije: 1.3.2021
Zaključek operacije: 30.9.2022

 

Opis operacije:

V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. Na območju sodelujočih LAS je teh veliko, jih pa večina širšega lokalnega prebivalstva niti ne pozna. Ponudniki se bodisi ne znajo, ali pa ne vidijo smisla, v njihovi promociji ter mreženju in povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki.

 

Prevzem dokumentov:

Prevzem dokumenta: Najprej lokalno (PDF)

Logo-EU-SkladRazvoj