Četrtek, 15 April 2021 00:00
Projekt Razgiban svet

LAS Bogastvo podeželja je skupaj s projektnim partnerjem, Zavod Nazaj na konja, pričel izvajati nov projekt »Lasova razgibana svetovalnica«, skrajšano »Razgiban svet«.


Razdeljen je na dve tematski področji, ki sta medsebojno povezani. Eno področje je SOCIALNO-ČUSTVENO PODROČJE, ki je namenjeno opolnomočenju lokalnega prebivalstva, krepitvi lastnih potencialov ter soočanju s težjimi izzivi in dilemami v specifičnih življenjskih situacijah, v katerih se ljudje znajdejo. Drugo, PODROČJE PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLOVANJA, pa se nanaša na področje zaposlovanja, podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest. Lokalno prebivalstvo pa se bo spodbudilo k iskanju zaposlitve, razvoju podjetniških idej ter k ponovni reaktivaciji na kariernem področju.

Projekt se bo izvajal v urbanih območjih, v vseh osmih občinah LAS-a in bo trajal do 30.9.2022.

Skupna vrednost operacije znaša 108.855,20 EUR, višina zaprošenih nepovratnih sredstev iz ESRR sklada pa znaša 83.300,56 EUR.

Več o projektu si lahko preberete v spodnjem dokumentu:

 

Prevzem dokumenta: Lasova razgibana svetovalnica (PDF)

 

REZULTATI PROJEKTA

Logo-EU-SkladRazvoj

 

V treh sosednjih LASih začeli izvajati skupni projekt sodelovanja Na(j)prej lokalno! Naziv operacije: Na(j)prej lokalno!


Partnerji: LAS BOGASTVO PODEŽELJA (vodilni partner)

LAS HALOZE
LAS DOBRO ZA NAS

  

Terminski plan:
Začetek operacije: 1.3.2021
Zaključek operacije: 30.9.2022

 

Opis operacije:

V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. Na območju sodelujočih LAS je teh veliko, jih pa večina širšega lokalnega prebivalstva niti ne pozna. Ponudniki se bodisi ne znajo, ali pa ne vidijo smisla, v njihovi promociji ter mreženju in povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki.

 

Prevzem dokumentov:

Prevzem dokumenta: Najprej lokalno (PDF)

Logo-EU-SkladRazvoj