LIN 2009

Table In brošure občine Destrnik- občina Destrnik

Intenzivnost izpiranja nitratov v podtalnico pri različnih rabah zemljišč na Vodovarstvenih območjih – nitrati – KGZ Ptuj

Mleko- KGZ Ptuj

Ureditev ribnika Zabovci - Občina Markovci

Priprava programa usposabljanja kmetovalcev za izvajanje dopolnilne dejavnosti Socialno …. – Fundacija nazaj na konja

Ureditev tematskega didaktičnega parka – Fundacija nazaj na konja

Spoznajmo lepote in vina VTC 13- društvo VTC 13

Košnja na tradicionalni stari način – Konjeniško društvo Nova vas pri Markovcih