NIP 2011

Usmerjevalne table MČ Rogoznica in Grajena- MO Ptuj

Ponatis Monografije Janeza Puha- Občina Juršinci

Zbornik – Društvo gospodinj Draženci

Seminar lokalni vodniki –Občina Destrnik

Naravoslovna in učna pot- Občina Hajdina

Promocija obnovljivih virov energije – LEA Spodnje Podravje

Oprema v izobraževalni prostor- PGD Jablane

Obnova vaških studencev- Občina Markovci

Boljša prepoznavnost izdelkov iz podeželja – LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v slovenskih goricah