3. Javni poziv za nabor operacij za izvajanje SLR LAS Bogastvo podeželja

Objavljen je 3. Javni poziv za nabor operacij za izvajanje SLR LAS Bogastvo podeželja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Razpisanih je 200.000,00 EUR. Rok prijave je 16.09.2019.

Datum delavnice vam bomo sporočili naknadno. 

 

Dokumenti:

 

Prevzem dokumenta - 3. Javni poziv 2019 - 2020 ESRR (PDF)

Prevzem dokumenta - 3. Javni poziv 2019 - 2020 ESRR (Word)

Prevzem dokumenta - Razpisna dokumentacija (PDF)

Prevzem dokumenta - Razpisna dokumentacija (WORD)

Prevzem dokumenta - Vzorec pogodbe (PDF)

Prevzem dokumenta - Vzorec pogodbe (WORD)

Prevzem dokumenta - Priloga 1 ESRR (PDF)

Prevzem dokumenta - Priloga 1 ESRR (XLS)

Prevzem dokumenta - Priloga 2 ESRR (PDF)

Prevzem dokumenta - Priloga 2 ESRR (XLS)

 Prevzem dokumenta - Vloga za prijavo operacije (PDF)

 Prevzem dokumenta - Vloga za prijavo operacije (DOC)