Natisni to stran
Četrtek, 19 Januar 2017 00:00

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobje 2014 - 2020

Opredeljena je vrsta upravičenih stroškov, dokazila za njihovo upravičenost in metodologija za njihov izračun.