Četrtek, 19 Januar 2017 00:00

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobje 2014 - 2020

Opredeljena je vrsta upravičenih stroškov, dokazila za njihovo upravičenost in metodologija za njihov izračun.

Prihajajoči dogodki

No events

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt sodelovanja

"JEM DRUGAČE; JEM DOMAČE!"