Četrtek, 19 Februar 2015 00:00

Pomembno obvestilo kmetijskim proizvajalcem

13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom in Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Ur. l. RS št. 6/2014). Uredba velja za predpakirana živila in nepredpakirana živila, ki so ponujena končnemu potrošniku, kakor tudi za živila, ki se ponujajo v obratih javne prehrane (gostilne, menze, …).

Skladno z uredbo morajo proizvajalci oziroma ponudniki živil zagotoviti informacijo o alergenih tako, da lahko potrošniki, ki imajo alergijo ali preobčutljivost na hrano, na podlagi prejetih informacij sprejmejo varno odločitev zase. Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni) so navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2004. Več informacij najdete na

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/oznacevanje_zivil/.

Prihajajoči dogodki

No events

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt sodelovanja

"JEM DRUGAČE; JEM DOMAČE!"