Javni poziv / Obvestila

Opredeljena je vrsta upravičenih stroškov, dokazila za njihovo upravičenost in metodologija za njihov izračun.
Javni poziv za vstop v Lokalno akcijsko skupino za izvajanje pristopa CLLD na območju Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Destrnik in Trnovska vas v programskem obdobju 2014-2020.
Četrtek, 19 Februar 2015 00:00
Pomembno obvestilo kmetijskim proizvajalcem
S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom in Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Ur. l. RS št. 6/2014). Uredba velja za predpakirana živila in nepredpakirana živila, ki so ponujena končnemu potrošniku, kakor tudi za živila, ki se ponujajo v obratih javne prehrane (gostilne, menze, …).

Prihajajoči dogodki

No events

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt sodelovanja

"JEM DRUGAČE; JEM DOMAČE!"